Szkolenia efektywność osobista


Ja w zmianie
Inni ze mną w zmianie

Cele szkolenia


Gdy wieją wichry zmian, jedni budują mury, inni wiatraki (przysł. chińskie)

Zmiana, niezależnie od tego, jakiej płaszczyzny funkcjonowania organizacji dotyczy, to trudny proces, wymagający skupienia się nie tylko na samym wydarzeniu, jakim jest, ale także na zmianach w zmianie. Dlaczego?

Z uwagi na różnorodność i wielość postaw, motywacji, wiedzy, cech, kierunków itd. zmiana jest bardzo wymagającym procesem. Zdarza się, że osoby zarządzające nie zawsze pamiętają o stopniu skomplikowania zjawiska. Przygotowanie do zmiany jest osią działania, a nie tylko jej przeprowadzenie. Ważne, by pamiętać, że najistotniejsza jest transformacja, a ta wymaga odejścia od swoich schematów.

O czym będziemy mówić?

 • Zapoznanie się z psychologicznymi aspektami zjawiska zmiany
 • Identyfikacji obszaru emocji i zachowań w zmianie
 • Sprawdzenie z czym muszę się pożegnać, co mogę wziąć ze sobą, a co zmienić
 • Narzędzia komunikacyjne wspierające innych w zmianie
 • Aspekty radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych ze zmianami


Korzyści dla uczestnika


 • Uczestnicy zrozumieją proces zmian zarówno z perspektywy uczestnika procesu jak i Managera wdrażającego zmianę.
 • Utrwalą zmianę postrzegania sytuacji (od poczucia zagrożenia do osobistego rozwoju).
 • Zdobędą umiejętności planowania i skutecznego wdrażania zmiany.
 • Zdobędą kluczową wiedzę na temat psychologicznego aspektu zmiany.
 • Nauczą się rozpoznawać i radzić sobie z oporem

Korzyści dla organizacji


 • Poprawa adaptacyjności organizacji
 • Efektywniejsze zarządzanie zmianą
 • Wzrost zaangażowania pracowników
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych
 • Skuteczne zarządzanie oporem
 • Zwiększenie efektywności komunikacji w procesie zmiany
 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej
 • Redukcja strat wynikających z oporu i braku akceptacji zmian
 • Zwiększenie efektywności działań w trudnych sytuacjach

Program szkolenia


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia


  Znaczna część warsztatów poświęcona jest na praktyczne ćwiczenia umożliwiające udoskonalenie określonych umiejętności z obszaru poruszanej tematyki. Charakter ćwiczeń jest zbieżny z formułą warsztatów. Ćwiczenia są intensywne, koncentrują się na konkretnej umiejętności lub zestawie umiejętności. Zastosowane jest tutaj podejście mastery learning. Ta forma ćwiczenia polega na doskonaleniu konkretnego zestawu umiejętności potrzebnych do wykonania jakiegoś konkretnego zadania. Aby osiągnąć zakładany wynik tego zadania, niezbędne jest opanowanie zestawu wszystkich umiejętności potrzebnych do jego realizacji.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: