Szkolenia sprzedażowe


Strategia i techniki
negocjacji kupieckich

Cele szkolenia

Trening negocjacji zakupowych opieramy na analizie i dostosowaniu strategii negocjacyjnej do specyfiki planowanych zakupów, w tym przypadku inwestycyjnych). Z wykorzystaniem rozbudowanej matrycy Kraljica przygotowujemy scenariusze negocjacyjne, analizując historie współpracy, to czy dostawca jest kluczowy czy epizodyczny, partner biznesowy, także małą/wysoką wartość dostaw oraz inne wskaźniki. Na tej podstawie przygotowywana jest strategia negocjacji, wraz z technikami kontroli rozmów. Budujemy także argumentację z analizą siły i kolejności argumentowania oraz projektujemy użycie technik negocjacyjnych, właściwych dla strony zakupowej. Całość układamy w konkretną sekwencję działań/reakcji, a wszystko w celu uzyskania wartości finansowych dla firmy i jednocześnie pozyskania wartościowych dostawców.


Korzyści dla uczestnika

 • Zwiększenie efektywności negocjacji zakupowych z dostawcami oraz partnerami handlowymi, na poziomach: wszystkie warunki handlowe oraz relacje biznesowe,
 • Podniesienie umiejętności sterowania procesem negocjacji zakupowych (inwestycyjnych), w kontekście realizacji celów negocjacyjnych,
 • Przećwiczenie umiejętności dobierania odpowiedniej strategii negocjacyjnej do specyfiki negocjacji i dostawcy (historia współpracy, dostawca kluczowy/epizodyczny, partner biznesowy, mała/wysoka wartość dostaw oraz inne wskaźniki),
 • Wprowadzenie techniki przygotowywania się do każdych negocjacji zakupowych oraz precyzyjne określanie celów negocjacji zakupowych, inwestycyjnych,

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie świadomości biznesowej negocjatorów
 • Wyższe wyniki biznesowe
 • Tworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Wiadomość


  Metodyka szkolenia

  Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu i jako taki koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych doświadczeniem.

  Interaktywny warsztat z zakresu negocjacji to 80% czasu przeznaczonego na praktykę (case-studies, symulacje, gry negocjacyjne, negocjacje w parach etc.). Szkolenie skoncentrowane jest zarówno na poziomie narzędzi (dostarczenie Uczestnikom technik, modeli, które czynią proces negocjacji skutecznym), jak i na poziomie postaw oraz przekonań (inspirowanie do wykorzystywania w/w narzędzi w swojej bieżącej pracy, codzienności).

  Każdy z rekomendowanych modułów zawiera wyselekcjonowane narzędzia, które w trakcie warsztatów Uczestnicy poznają, ćwiczą, a następnie realnie szukają możliwości zaadoptowania ich do własnych stanowisk i środowiska firmy. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: