Szkolenia efektywność osobista

OUT OF THE BOX i techniki kreatywnego myślenia

Cele szkolenia

Pandemia, ciągłe zmiany, cyfryzacja wymusza na nas postawę elastyczną, wdrażania usprawnień i szybkiej adaptacji do zmian. Wychodzenie poza schematy (out of the box) w dzisiejszych czasach jest nieuniknione w większości stanowisk. Niezależnie czy jesteś sprzedawcą, majstrem, menedżerów – by być efektywnym – zmiana Ciebie dotyczy.

Uczestnicy szkolenia „Out of the box i techniki kreatywnego myślenia” będą identyfikować osobiste schematy, które i ułatwiają i utrudniają innowacyjność. Rozwiną własny poziom kreatywności, będą kwestionowanie status quo. Zrozumieją istotę korzystania z różnego rodzaju sposobów myślenia, ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów. Przełamią bariery w kreatywności, dzięki czemu będą działać szybciej w obliczu problemów. Nauczą się technik wspierających innowacyjność. Wzmocnią korzystanie z cyklu Deminga w udoskonalaniu i wdrażaniu pomysłów. Doświadczą czym jest proces grupowego myślenia. Zrozumieją na czym polega realizacja genialnych pomysłów, czyli co zrobić, by nie skończyło się tylko na planowaniu. Poznają różnice między usprawnieniem, kreatywnością a innowacyjnością. Przećwiczą wiele metod i technik kreatywnych.


Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie zasad sprzyjających twórczemu myśleniu i kreowaniu innowacji
 • Zdiagnozowanie własnych preferencji poznawczych, odkrywanie osobistego potencjału kreatywnego myślenia
 • Przećwiczenie najważniejszych operacji umysłowych wspierających twórcze myślenie
 • Trenowanie metod i technik kreatywności i poszukiwania innowacji
 • Nauczenie się wdrażania innowacji i trwałych zmian w zespole

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie usprawnień, optymalizacji i poszukiwanie nowych rozwiązań
 • Zwiększenie motywacji pracowników i zespołów do tworzenia innowacji
 • Pobudzanie myślenia out of the box
 • Budowanie kultury innowacyjnej w firmie

Program szkolenia


 1. Motywowanie i inspirowanie innych
 • Poziomy motywacji pracowników w procesie innowacji
 • Przełożenie poziomów na środki motywacyjne pracowników
 • Jak wyostrzyć zdolność do pielęgnowania innowacyjności u ludzi
 • Jak zachęcić swój zespół do dzielenia się wiedzą, pomysłami, know-how?
 • Jaka jest różnica pomiędzy usprawnianiem, kreatywnością a innowacyjnością?
 • Socjometria – sposób na sprawdzanie gotowości do działania twórczego i innowacyjności w swoim środowisku pracy
 • Przełamywanie własnych barier w twórczości (kreatywności) – czego potrzebuję do szybkiego działania w obliczu problemów do rozwiązania – analiza SWOT indywidualny
 • Przygotowanie do kreatywności, czyli rozgrzewka wspierająca działanie mózgu – Co jest potrzebne do ….? Co piszczy w trawie? Bóg-artysta-człowiek
 • Kwestionowanie status quo – myślenie wspak „dlaczego? dlaczego nie? a gdyby tak?
 • Wyjście poza ograniczenia krępujące innych – myślenie wychodzące poza sztuczne, ustalone przez innych granice – out-of-the-box
 • Zmiana perspektywy – poznanie sytuacji ze strony kogoś, kto w ogóle nie jest ani kompetencyjnie ani branżowo związany z tematem (ćwiczenie Słoń)
 • Cykl Deminga – Plan, Do, Check, Act
 • Generator pomysłów – kilka technik uwalniających myślenie kreatywne i innowacyjność

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Narzędzia: ćwiczenia, pobudzające do myślenia wychodzącego poza strefą komfortu i do autorefleksji, pozwalające poznać podstawy budowy mózgu, grupowe metody wypracowania nowych pomysłów i rozwiązań, angażujący mini-wykład oparty na historiach rozwiązań innowacyjnych.

  Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. W trakcie szkolenia uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści i techniki, generują nowe rozwiązania, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia