KATEGORIA: DORADZTWO

Obszar: Zarządzanie różnorodnością
– Diversity & Inclusion

Kapitał ludzki to dla każdej organizacji najcenniejszy z jej zasobów. Zarządzanie różnorodnością jest strategicznym wyborem podejmowanym w organizacji w kwestii różnorodności (pod względem wieku, płci, wykształcenia, orientacji seksualnej czy niepełnosprawności). Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy to zrozumienie, że różnice między ludźmi zarówno w miejscu pracy, jak i na rynku pracy mogą przyczynić się do osiągnięcia korzyści przez firmę. Zarządzanie różnorodnością dotyczy sposobu kreowania polityki personalnej organizacji pozwalającego na efektywne wykorzystanie puli talentów dostępnej na rynku pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą najnowszą Broszurą – ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ. DIVERSITY & INCLUSION, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące projektu.Jakie są główne cele zarządzania różnorodnością?

 • Zapobieganie dyskryminacji i mobbingowi
 • Tworzenie odpowiednich warunków pracy
 • Wykorzystaniu różnorodnego potencjału w realizacji celów
 • Tworzenie możliwości do rozwoju w organizacji
 • Zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności
 • Budowanie zaangażowania i lojalności pracowników
 • Tworzenie Personal Brandingu


Jakie korzyści może osiągnąć organizacja wdrażając politykę zarządzania różnorodnością?

 • Umocnienie lojalności i satysfakcji pracowniczej
 • Podniesienie reputacji (opinii)
 • Zwiększenie konkurencyjności w branży
 • Stworzenie kultury organizacyjnej opartej na szacunku
 • Zwiększenie motywacji i efektywności pracowniczej

Jak zarządzać różnorodnością w organizacji?

 • Tworzenie planów różnorodności w organizacji
 • Budowanie zespołów różnorodnych w celu podwyższenia ich efektywności
 • Prowadzenie działań rozwojowych (szkoleń) dla pracowników
 • Budowanie narzędzi dotyczących strategii personalnej
 • Wdrożenie narzędzi controlingu personalnego

Zakres tematyczny obszaru Zarządzanie różnorodnością - Diversity & InclusionChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw kontakt,
a odezwiemy się do Ciebie!