Szkolenia zarządzanie projektami

Innowacyjność

Cele szkolenia

Główną osią szkolenia „Innowacyjność” jest doskonalenie umiejętności w planowaniu i wdrażaniu innowacji. Uczestnicy poznają na krótkich przykładach techniki kreatywnego myślenia, po to, aby po zapoznaniu się z modelem generowania biznesu Canvas, zastosować je to wypełnienia pomysłami obszarów biznesu opartego na innowacji. W końcowej fazie szkolenia wypracowany model biznesowy jest zamieniany na konkretne działania jakie należy zaplanować, zlecić do wykonania i skontrolować, aby osiągnąć zakładane cele wdrożenia innowacji.


Korzyści dla uczestnika

 • Szersza perspektywa w kreowaniu nowatorskich usług i rozwiązań, uwzględniająca potrzeby klientów
 • Zdobycie umiejętności wyciągania wniosków i weryfikacji założeń w kontekście zakładanego celu
 • Zdobycie umiejętności pracy z nowymi metodami wspierania innowacyjności i myślenia biznesowego
 • Wzrost poszukiwania nowych rozwiązań i zaangażowania w wyzwania
 • Wzrost efektywności w rozwiązywaniu problemów
 • Wzmocnienie poczucia przynależności oraz odpowiedzialności w zespole
 • Wzmocnienie własnej kreatywności

Korzyści dla organizacji

 • Praktyczne zastosowanie metody design thinking, dzięki której powstają innowacyjne rozwiązania, odpowiadające na potrzeby klientów
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w kreowanie innowacyjnych rozwiązań
 • Przygotowanie liderów do prowadzenia projektów mierzących się z wyzwaniami dynamicznego biznesu, gdzie rozwiązania są nieoczywiste, a ich powodzenie w dużej mierze zależy od odbioru przez użytkownika końcowego
 • Wspiera tworzenie pozytywnego środowiska pracy, opartego na zaangażowaniu, współpracy, radości i satysfakcji

Program szkolenia


 1. Wdrażanie innowacji a kultura Agile Project Management
 • Motywowanie zespołów do kreowania i wprowadzania innowacji
 • Dlaczego kultura Agile wiąże się z większą motywacją?
 • Samoorganizujące się zespoły projektowe
 • W jaki sposób organizacja może przeszkodzić zespołom w zwinnym wdrażaniu innowacji i jak temu zapobiec
 • Kluczowe metody i narzędzia Agile Project Management

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Szkolenie oparte jest na pracy warsztatowej, 80% czasu to ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy zmierzą się z wyzwaniem projektowym: realnym firmowym lub abstrakcyjnym (ustalonym ze Zleceniodawcą przed szkoleniem), przejdą przez wszystkie etapy metodologii design thinking, business model canvas i projektowania wdrożenia i na końcu każdego z nich wypracują konkretne rezultaty. Warsztat angażuje uczestników na każdym etapie, a praca przebiega w atmosferze kreatywności i dobrej zabawy. Każdy warsztat poprzedzony jest analizą potrzeb. Wskazana jest interdyscyplinarność zespołów (grup szkoleniowych): pracownicy różnych działów, na różnych stanowiskach, z różnych zespołów o różnorodnych specjalizacjach itp. Uczestnicy poznają wiele technik kreatywnych analizy i rozwiazywania problemów, które pozwolą im kompleksowo definiować, analizować, znajdować i implementować nowe pomysły i rozwiązania.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: