DOFINANSOWANIA


Baza Usług Rozwojowych

Oferta współpracy w zakresie pozyskania dofinansowania na szkolenia i doradztwo w ramach Bazy Usług Rozwojowych

Założenia:

 • Dystrybucja środków za pośrednictwem Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Finansowaniem usług rozwojowych zajmują się wskazani przez IZ RPO operatorzy, którzy są odpowiedzialni za przyznanie dofinansowania przedsiębiorcom i jego rozliczenie
 • System dystrybucji środków jest indywidualny dla każdego z województw: bony lub refundacja kosztów usługi rozwojowej
 • Dofinansowaniem są objęte wszystkie województwa z wyjątkiem mazowieckiego i pomorskiego
 • Odbiorcami mogą być właściciele i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Na co można pozyskać dofinansowanie?

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa

50

80

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

po spełnieniu dodatkowych warunków

 • Poziom dofinansowania jednej usługi nie przekracza co do zasady 50% kosztów
 • Przy spełnieniu dodatkowych warunków przedsiębiorca może maksymalnie uzyskać dofinansowanie do 80% wartości usługi

W ramach współpracy z naszą firmą oferujemy następujący katalog działań:

 1. Przygotowanie projektu szkoleniowego obejmuje następujące prace:
 • Opracowanie strategii rozwoju personalnego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych szkoleniami wraz z analizą potrzeb szkoleniowych
 • Opracowanie analizy potrzeb szkoleniowych i doradczych
 • Opracowanie programu szkoleniowego: zakres merytoryczny, opis poszczególnych modułów, dobór trenerów i konsultantów
 • Przygotowanie wniosku, budżetu i harmonogramu, zebranie niezbędnych załączników, pomoc w przygotowaniu umowy o dofinansowanie
 • Przygotowanie umowy szkoleniowej wraz z listą uczestników
 1. Realizacja projektu szkoleniowego zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie obejmuje następujące prace:
 • Realizacja programu szkoleń i prac doradczych przez dedykowaną grupę trenerów i konsultantów
 • Bieżące zarządzanie projektem, zgodnie z wymaganymi procedurami
 • Opracowanie i realizacja szczegółowego harmonogramu realizacji szkoleń
 • Zarządzanie logistyką projektu: współpraca z ośrodkami szkoleniowymi i firmami transportowymi
 • Obsługa księgowa projektu, realizowanie bieżących płatności
 • Wykonywanie zadań związanych ze sprawozdawczością i bieżącym raportowaniem
 • Bieżący monitoring osiągania założonych rezultatów projektu
 • Obsługa sekretarsko – administracyjna projektu

CERTES pozyskał dofinansowania na ponad

100 mln PLN

Przygotowanie projektu szkoleniowego, pozyskanie dofinansowania, a następnie rozliczenie dotacji, wymagają odpowiedniego doświadczenia oraz dużego nakładu pracy. Zajmujemy się tym wszystkim od kilkunastu lat, w związku z czym jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom kompleksową usługę obejmującą zarówno opracowanie koncepcji projektu, przygotowanie dokumentacji oraz rozliczenie i prowadzenie sprawozdawczości do Instytucji Finansującej.

Przykładowe zrealizowane i trwające projekty:

 • Polimex-Mostostal S.A.
  "Nowoczesne standardy zarządzania atutem Polimex–Mostostal S.A."
  – projekt o wartości 3,5 mln PLN (jako podwykonawca)
 • Grupa KRJ Sp. z o.o.
  "Zielona Ochrona Biznesu"
  – projekt o wartości 3 mln PLN
 • CJ International Raben Group Sp. z o.o.
  – projekt o wartości 2,6 mln PLN
 • Prosper S.A.
  "Rozwój kadry szansą rozwoju Prosper S.A."
  – projekt o wartości 1,5 mln PLN
 • Waspol S.A.
  "Rozwój kadry szansą rozwoju Waspol S.A."
  – projekt o wartości 1,7 mln PLN
 • Dr Zdrowie S.A.
  "Wykwalifikowane kadry szansą rozwoju Dr zdrowie S.A."
  – projekt o wartości 1,5 mln PLN
  „Aptekarska Szkoła Zarządzania Zasobami Ludzkimi”
  – projekt o wartości 1,12 mln PLN
 • Kolporter Sp. z o.o.
  "Partnerzy dla rozwoju"
  – projekt o wartości 3,1 mln PLN
 • Projekt otwarty "Potrafię udzielać pierwszej pomocy"
  – projekt o wartości 1,5 mln PLN
 • Tytanium Rental Sp z o.o.
  „Tytani ZZL”
  – projekt o wartości 1,2 mln PLN
 • Sealed Air Polska Sp z o.o.
  "Przez szkolenia do sukcesu"
  – projekt o wartości 1,8 mln PLN
 • Genexo Sp z.o.o.
  "Akademia Genexo"
  – projekt o wartości 3,5 mln PLN
 • Certes Sp. z o.o.
  "Wdrożenie rozwiązań CSR w firmie CERTES"
  – projekt o wartości 100 tys. PLN

Firma CERTES jest ubezpieczona od OC, na kwotę 1 mln PLN.