Szkolenia menedżerskie SZKOLENIA:
MENEDŻERSKIE


W przeciągu 16 lat działalności Certes przeszkoliliśmy ponad 75 tysięcy pracowników na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla. Działania te zrealizowaliśmy zarówno w formacie szkoleń online jak i w tradycyjnej formie stacjonarnej. Trenerzy, którzy realizują szkolenia dla menedżerów to osoby z dużym doświadczeniem zarówno zawodowym jak i trenerskim.

Szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania i przywództwa skierowane są do osób, które na co dzień pełnią funkcję menedżerskie w organizacjach oraz chcą pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji menedżerskich tj. budowanie wizerunku lidera, style przywództwa, narzędzia do zarządzania zespołami rozproszonymi i różnorodnymi, przewodzenia zmianą, a także sztuki komunikacji we wszystkich rolach liderskich. To, co cechuje współczesnego lidera to otwarcie na rozwój osobisty, efektywność działań i planowania zadań.

Peter Drucker powiedział „Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy. Rozwój własny skutecznego menedżera ma kardynalne znaczenie dla rozwoju organizacji, czy będzie nią biznes, agenda rządowa, laboratorium badawcze, szpital czy jednostka wojskowa.” W tych trudnych czasach to menedżerowie stają się opoką i wsparciem dla swoich zespołów, to oni są odpowiedzialni za zaangażowanie, zadowolenie i poczucie satysfakcji z pracy, swoich pracowników.

Wierzymy, że skutecznie dobrany program szkoleń wraz z działaniami wdrożeniowymi (pre work, post work, konsultacje trenerskie, e-learning) oraz follow up pozwoli na zrealizowanie wcześniej zamierzonego celu, czyli realnej zmiany zarówno w postawie jak i nawykach uczestników. Podczas szkoleń uczestnicy otrzymają szereg technik i narzędzi, które pomogą im zrealizować nawet najtrudniejsze cele menedżerskie.

Przykładowe szkolenia dla menedżerów i dyrektorów, które najczęściej wybierają nasi Klienci.

Przykładowe szkolenia z zakresu szkoleń menedżerskich


Kim jest współczesny menedżer

Współczesny menedżer, zwany także liderem, strategiem lub koordynatorem, pełni rolę nadzorcy, kontrolera, ale również nauczyciela czy coacha. Funkcja menedżera staje się jednak coraz trudniejsza. Stawia się przed nim zadania, które wymagają rozwoju kompetencji kierowniczych i osobistych, musi działać w sposób efektywny i skuteczny.

  • Osoba na stanowisku menedżera powinna posiadać zestaw cech i umiejętności zwanych miękkimi (umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres, dbałość o dobrą atmosferę i komunikację w zespole, asertywność). Ma być nie tylko szefem, ale także „fundamentem” dla zespołu, który pracuje pod jego przywództwem.
  • Menedżer musi mieć autorytet, poważanie wśród pracowników i szerokie kwalifikacje do pełnienia funkcji interpersonalnych. Jest przedstawicielem firmy w kontaktach z otoczeniem, łączy świat wewnętrzny ze światem zewnętrznym, wyznacza cele organizacji.
  • Menedżer pozyskuje dane z otoczenia i analizuje je, rozdziela role i przekazuje obowiązki osobom oraz zespołom. Ma też ogromny wpływ na decyzje podejmowane w organizacji: inicjuje działania, wprowadza zmiany, odpowiada za ewentualne niepowodzenia przedsięwzięć, wykrywa i łagodzi konflikty. Negocjuje, zarówno w kontaktach z klientem, jak i w rozmowach z członkami zespołu. Dlatego mile widziane jest, aby posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu sprzedaży, coachingu, negocjacji.

Szkolenia menedżerskie prowadzone przez profesjonalistów dla profesjonalistów

Wymagania wobec menedżerów są duże i stale się rosną. Menedżer musi reagować na dynamiczną sytuację związaną z kryzysami w firmie i na rynku. Aby osiągać jak najlepsze rezultaty, powinien wciąż rozwijać swoje umiejętności i nabywać kolejne.

Z myślą o ambitnych menedżerach oraz o osobach, które w tym kierunku chcą poprowadzić swoją ścieżkę zawodową, w Certes organizujemy różnorodne programy rozwojowe dla menedżerów oraz szkolenia menedżerskie prowadzone przez profesjonalistów — praktyków i teoretyków.

Szkolenia dla menedżerów każdego szczebla podzielone są na tematy, które najbardziej interesują uczestników. Kursy dla menedżerów obejmują zagadnienia komunikacji interpersonalnej i rozwoju umiejętności miękkich, zarządzanie projektami, sposoby motywowania pracowników, kierowanie i zarządzanie zespołem, budowanie zespołu, skuteczne przywództwo czy metody rozwiązywania konfliktów. Co ważne, przekazujemy nie tylko wiedzę, ale i umiejętności jej praktycznego zastosowania

Wychodzą też naprzeciw dynamicznym zmianom w sposobie pracy przedsiębiorstw, dlatego powodzeniem cieszą się również szkolenia dla menedżerów z zakresu zarządzania zmianą, zarządzania zespołem wielopokoleniowym, rozproszonym i różnorodnym czy kierowanie pracą zdalną albo hybrydową.

Podczas kursów managerskich lider może zapoznać się także z zasadami wystąpień publicznych, autoprezentacji, zarządzania stresem oraz może zwiększyć swoją świadomość dotyczącą stylu zarządzania.

Szkolenia managerów prowadzone są przez specjalistów, którzy przez lata pracy w różnych organizacjach zdobyli szerokie doświadczenie i odnieśli sukces. Kurs oparty na współpracy z przedstawicielami różnych branż to olbrzymia dawka kompleksowej, specjalistycznej wiedzy, która przyda się w pracy każdego lidera.

Co ważne, dla wielu menedżerów spoza Warszawy kursy managerskie odbywają się nie tylko w trybie stacjonarnym, ale także online. Zajęcia o bardzo szerokim zakresie tematycznym przyczyniają się do wzrostu kompetencji menedżera oraz do sukcesu organizacji w której pracuje. Jest to odpowiedź na potrzeby szkoleniowe w Twojej organizacji.

Szkolenia menedżerskie budują efektywność firm

Kursy dla kadry zarządzającej nie wpływają wyłącznie na rozwój kompetencji kursantów, ale ogólnie na kondycję firmy. Menedżer, który umie stawiać wymagania, budować zespół, motywować i rozwijać pracowników, planować i delegować obowiązki, rozwiązywać konflikty i zdobył szacunek podwładnych, jest skuteczny w swoich działaniach.

Odpowiednie kierowanie zespołem przynosi korzyści w postaci lepszej organizacji pracy całego działu czy przedsiębiorstwa ogólnie oraz poprawę efektywności poszczególnych działów, a to z kolei przekłada się na powodzenie firmy.

Wyposażony w odpowiednie umiejętności po kursie managerów lider przyczynia się do wzrostu motywacji i zmniejszenia rotacji pracowników, a zespół może skupić się na osiąganiu stawianych przed nim celów. Optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich w przypadku kierownika, który ukończył szkolenia i kursy menedżerskie, przybliża organizację do sukcesu.