SZKOLENIA:
MENEDŻERSKIE


W przeciągu 16 lat działalności Certes przeszkoliśmy ponad 75 tysięcy pracowników na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla. Działania te zrealizowaliśmy zarówno w formacie szkoleń online jak i w tradycyjnej formie stacjonarnej. Trenerzy, którzy realizują szkolenia dla menedżerów to osoby z dużym doświadczeniem zarówno zawodowym jak i trenerskim.

Szkolenia z zakresu zarządzania i przywództwa skierowane są do osób, które na co dzień pełnią funkcję menedżerskie w organizacjach oraz chcą pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji menedżerskich tj. budowanie wizerunku lidera, style przywództwa, narzędzia do zarzadzania zespołami rozproszonymi i różnorodnymi, przewodzenia zmianą, a także sztuki komunikacji we wszystkich rolach liderskich.

Peter Drucker powiedział „Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy. Rozwój własny skutecznego menedżera ma kardynalne znaczenie dla rozwoju organizacji, czy będzie nią biznes, agenda rządowa, laboratorium badawcze, szpital czy jednostka wojskowa.” W tych trudnych czasach to menedżerowie stają się opoką i wsparciem dla swoich zespołów, to oni są odpowiedzialni za zaangażowanie, zadowolenie i poczucie satysfakcji z pracy, swoich pracowników.

Wierzymy, że skutecznie dobrany program szkoleń wraz z działaniami wdrożeniowymi (pre work, post work, konsultacje trenerskie, e-learning) oraz follow up pozwoli na zrealizowanie wcześniej zamierzonego celu, czyli realnej zmiany zarówno w postawie jak i nawykach uczestników. Podczas szkoleń uczestnicy otrzymają szereg technik i narzędzi, które pomogą im zrealizować nawet najtrudniejsze cele menedżerskie.

Przykładowe szkolenia dla menedżerów i dyrektorów, które najczęściej wybierają nasi Klienci.

Przykładowe szkolenia z zakresu szkoleń menedżerskich