Szkolenia Zarządzanie organizacją

Świadomość biznesowa

Cele szkolenia

Celem głównym szkolenia „Świadomość biznesowa” jest nabycie wiedzy i umiejętności związanych z poznaniem procesów wpływających na świadomość biznesową. Stałym elementem sztuki biznesowej jest świadomość, że jakość tych zasobów oraz ich zakres stają się podstawowym atutem decydującym o znaczeniu firmy i jej pozycji rynkowej, a także przesądzają o skutkach uczestnictwa w rynkowym konkurowaniu. Jednak nie mniej istotną jest umiejętność współczesnej organizacji w pozyskiwaniu tego najwyższego jakościowo kapitału wiedzy, w jego przyswajaniu, a także w jego rozwijaniu, tworzeniu i w praktycznym wykorzystywaniu.


Korzyści dla uczestnika

 • Zrozumienie, czym jest świadomość biznesowa i jak wpływa na efektywność ich pracy
 • Efektywne zarzadzanie wszystkimi zasobami w firmie
 • Uświadomią sobie, jak bardzo ważne jest „granie do jednej bramki”
 • Zrozumienie wpływu działań każdego z liderów na skuteczność całej organizacji

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie kultury świadomości biznesowej
 • Wzrost efektywności i produktywności zespołów
 • Rozwój kompetencji związanych z poznaniem procesów biznesowych
 • Wykrzesanie przedsiębiorczości wśród kadry menedżerskiej

Program szkolenia


 1. Osobisty i zawodowy potencjał
 • Diagnoza osobistego potencjału
 • Omówienie 5 aspektów: (1) Wola, (2) Uczuciowość (3) Kontrola (4) Energia (5) Emocjonalność

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: business case, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami. Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania Uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych. W trakcie szkolenia Uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne, symulują scenki menedżerskie, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia