DOFINANSOWANIA

SZKOŁY I OŚWIATA


Projekty dla szkół to projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla danego województwa. W przeciągu ostatnich 6 lat CERTES wraz z Partnerami zrealizował lub nadal realizuje 12 projektów w różnych województwach. Projekty szkolne dotyczą szkół podstawowych i średnich, zarówno ogólnokształcących, jak i zawodowych.


Główne cele projektów:

  • podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów szkół
  • nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów
  • wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy
  • wsparcie nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji
  • podniesienie jakości oferty kształcenia zawodowego
  • podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli szkół podstawowych i średnich
  • doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK

Przykładowe projekty z obszaru SZKOŁY I OŚWIATA: