DOFINANSOWANIA


Szkoły i Oświata


Projekty dla szkół realizujemy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla danego województwa. W przeciągu ostatnich 7 lat CERTES wraz z Partnerami zrealizował lub nadal realizuje 12 projektów w różnych województwach. Projekty szkolne, które przygotowujemy i wdrażamy, dotyczą szkół podstawowych i średnich, zarówno ogólnokształcących, jak i zawodowych.


Główne cele projektów:

  • podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów szkół
  • nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów
  • wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy
  • wsparcie nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji
  • podniesienie jakości oferty kształcenia zawodowego
  • podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli szkół podstawowych i średnich
  • doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK
Mieliśmy przyjemność współpracować i pozyskać dofinansowanie m.in. dla:

Referencje Liceum Ogólnokształcące nr LXXV im. Jana III Sobieskiego w Warszawie

Liceum Ogólnokształcące nr LXXV im. Jana III Sobieskiego w Warszawie
referencje Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
Referencje Zespół Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej

Zespół Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej
referencje Zespół Szkół Nr1 im. rtm. W. Pileckiego w Ostrowii Mazowieckiej

Zespół Szkół Nr1 im. rtm. W. Pileckiego w Ostrowii Mazowieckiej
referencje Zespół Szkół Technicznych im. Kmd. A. Garnuszewskiego w Tczewie

Zespół Szkół Technicznych im. Kmd. A. Garnuszewskiego w Tczewie
 
referencje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie
gniew

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. H. Mrossa w Gniewie
Referencje Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. Księcia Sambora II w Tczewie

Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. Księcia Sambora II w Tczewie
Referencje Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza S. Pasierba w Tczewie

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza S. Pasierba w Tczewie
Referencje Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. H. Sienkiewicza w Tczewie

Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. H. Sienkiewicza w Tczewie
 
Referencje Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. S. Staszica w Swarożynie

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. S. Staszica w Swarożynie
Referencje Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie

Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie
Referencje Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie
lomza

Urząd Miejski
w Łomży

Przykładowe projekty z obszaru SZKOŁY I OŚWIATA: