Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Train the Trainer

Jeśli chcesz stworzyć arcydzieło, musisz po drodze stworzyć trochę śmieci.
— James Clear

Cele szkolenia

Efektywne prowadzenie szkoleń wymaga umiejętności bezpośredniej analizy tego co w danym momencie dzieje się z grupą, to elastyczne dostosowywanie się do potrzeb uczestników i sytuacji przy jednoczesnym realizowaniu celu szkolenia. Trener charyzmatyczny w ujęciu autorów książki „Podręcznik trenera” Panów Witkowskiego i Jarmuż to osoba skupiona na uczestniku, potrafiąca wykorzystać różne metody pracy i wpływająca na postawę, umiejętności i wiedzę. Proponowane szkolenie pokazuje jak projektować interesujące i angażujące szkolenia, jak reagować na atmosferę w grupie i czerpać z doświadczenia uczestników. Przygotowuje uczestników zarówno do działania na Sali szkoleniowej jak i w świecie wirtualnym.
Program szkolenia


Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: