Dofinansowania  DOFINANSOWANIA


Projekty sektorowe


Wiemy jak ważny jest rozwój każdej organizacji. Wiemy też, że środki, które możemy przeznaczyć na ten cel, bywają mocno ograniczone. Dla naszych Klientów pozyskujemy finansowanie na wspólne przedsięwzięcia, zarówno z funduszy UE jak i ze środków publicznych oraz innych programów, takich jak fundusze norweskie lub szwajcarskie oraz EOG.

Do projektów w obszarze badawczo-rozwojowym można zakwalifikować systematyczną pracę twórczą, która prowadzi do zwiększenia zasobów wiedzy oraz umożliwia wykorzystanie ich w ramach nowych zastosowań. Projekty B+R mogą przyjąć postać badań podstawowych, stosowanych, przemysłowych lub prac rozwojowych i służą pozyskiwaniu know-how dotyczącego produktów, technologii lub procesów oraz prowadzeniu analiz, studiów lub doświadczeń, w tym produkcji eksperymentalnej, technicznego testowania produktów lub procesów. Inicjatywy B+R często przekładają się na odkrywanie nowych zależności i powiązań elementów danej dziedziny rzeczywistości w procesach usprawniania i udoskonalania technik, technologii i metodyk.

Klienci i nasi Partnerzy cenią nas za kompleksową obsługę - od rozpoznania potrzeb, audytu i ustalenia kierunków rozwoju, przygotowania koncepcji, budżetu i wniosku o dofinansowanie, złożenia dokumentacji konkursowej, poprzez zarządzanie projektami (doradztwo w zakresie prowadzenia projektów zgodnie z przepisami unijnymi oraz stały monitoring rezultatów), rozliczenie dotacji, przygotowanie wniosków o płatność, wykonywanie zadań związanych ze sprawozdawczością i bieżącym raportowaniem, aż po przygotowanie do kontroli unijnej.

Przykładowe projekty sektorowe: