nr POWR.02.18.00-00-0004/17


Projekt pt. „Partnerzy Rozwoju
e-Administracji”

Cel


Projekt „Partnerzy Rozwoju e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0004/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i partnerskie JST: Gmina Miasto Ożarów, Gmina Miasto Nisko, Gmina Abramów, Gmina Miasto Baranów Sandomierski, Gmina Niemce, Gmina Spiczyn, Gmina Trzydnik Duży, Gmina Miasto Annopol jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 8 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.11.2017 - 31.10.2019 r.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER PI 11 i cel szczegółowy 4 poprzez:  • wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowania rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
  • podniesienie kompetencji kadr JST (130 os. w tym 70K i 60 M) przez szkolenia z obszarów
    a) podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych);
    b) zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa);
  • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci platformy online;
  • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości.