Projekt pt. „Kujawsko – Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju”Tytuł projektu:


Projekt „Kujawsko – Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju” o numerze: POWR.02.18.00-00-0027/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.


Cel:


Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Powiat Świecki i partnerskie JST: Gmina Bukowiec, Gmina Drzycim, Gmina Jeżewo, Gmina Lniano, Gmina Osie, Gmina Pruszcz, Gmina Miasto Świecie, Gmina Świekatowo oraz Partnera Zarządzającego – Certes Sp. z o.o., jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 9 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.11.2017 - 31.10.2019 r.

Termin realizacji projektu:


od: 01.11.2017 – 31.10.2019 r.


Wartość projektu:


Wartość projektu: 1 430 034,35 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 226 368,00 zł


Harmonogram szkoleń*:


Harmonogram

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER PI 11 i cel szczegółowy 4 (doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej) poprzez:


  • wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowania rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
  • podniesienie kompetencji kadr JST (130 os. w tym 80K i 50 M) przez szkolenia z obszarów
    a) podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych);
    b) zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa);
  • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci platformy online;
  • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości.

Postępowanie: