KATEGORIA: AKADEMIA ROZWOJU

Obszar: HRBP – Program HR Biznes Partnera

Dotychczasowe spojrzenie na działy personalne w firmach zmienia się na przestrzeni ostatnich lat. Jeszcze nie tak dawno HR był postrzegany jedynie w kontekście generowanych kosztów, a praca konsultantów wydawała się większości menedżerów oderwana od ich rzeczywistości biznesowej, a przez to niepotrzebna.
Dzisiaj konsultanci HR zajmują coraz ważniejszą, kluczową pozycję w organizacjach. Stają się partnerami, doradcami w biznesie. To wymaga od nich rozwijania nowych kompetencji oraz kształtowania umiejętności strategicznego spojrzenia na stojące przed HRem zadania.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą najnowszą Broszurą – HR Business Partner, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące projektu.Jak zostać HR Biznes Partnerem z prawdziwego zdarzenia? Jak budować swoją pozycję w organizacji? Jak rozmawiać z menedżerami realizującymi twarde cele biznesowe o miękkiej stronie zarządzania? Jak wspierać, inspirować i rozwijać biznes na równi z innymi działami w organizacji?

Poniższy projekt w podziale na dwa obszary pozwala łączyć rozwój kompetencji twardych – narzędzi i metod oraz miękkich – stylu pracy i komunikacji Konsultantów HR.

  • Obszar: HRBP jako Strategiczny Partner w Biznesie
  • Obszar: HRBP w Roli Mediatora Wewnętrznego

Założenia

  • Przygotowanie pracowników ze zróżnicowanym doświadczeniem w obszarze HR do roli strategicznego partnera biznesu
  • Zdiagnozowanie poziomu kompetencji HRBP Uczestników, wyznaczenie planu rozwoju
  • Dostarczenie wiedzy merytorycznej oraz praktycznych narzędzi i metod w pracy HRBP
  • Wzmocnienie świadomości procesu mediacji, znaczenia mediacji w organizacji, roli mediatora i zespołu wsparcia oraz monitorowania ustaleń
  • Zbudowanie wewnętrznych zasad i reguł, związanych ze wsparciem HRBP w roli mediatora (granice mediacji)
  • Wsparcie zespołu HRBP w budowaniu organizacji opartej na dialogu (kultura komunikacji opartej na szacunku)

Zakres tematyczny obszaru HRBP


BADANIE KOMPETENCJI 360 na podstawie modelu kompetencji HRBP - stworzonego T-SHAPED WG JOSHA BERSINA.


WARSZTAT 1 - Efektywny HRBP: zadania, kompetencje, sposób pracy


WARSZTAT 2 - HPI drogą do efektywnych działań HR


WARSZTAT 3 - Asertywność w pracy HRBP


WARSZTAT 4 - Sytuacje trudne w pracy HRBP


WARSZTAT 5 - Rola menedżera i dopasowanie narzędzi do pracowników; motywowanie w pracy zdalnej


WARSZTAT 6 - Rozwój osobisty, rozwijanie pracowników i rozmowy rozwojowe


WARSZTAT 7 - Efektywność działań HR i budowanie zaangażowania osób kluczowych w działaniach HR

WARSZTAT 1 - Mediacje wewnątrz organizacji i świadomość roli mediatora


WARSZTAT 2 - Konflikt – psychologia, strony i dynamika procesu


WARSZTAT 3 - Warsztat mediatora cz. 1 - umiejętności (proces mediacji, spotkania indywidualne, spotkanie wspólne)


WARSZTAT 4 - Warsztat mediatora cz. 2 - techniki i narzędzia komunikacyjne


WARSZTAT 5 - HRBP w interwencji kryzysowej - jednostka i zespoły w potrzebie


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw kontakt,
a odezwiemy się do Ciebie!


    Przykładowe produkty z kategorii doradztwo