Szkolenia efektywność osobista


Multitasking
w pracy zdalnej

Cele szkolenia

Dlaczego multitasking zrobił tak zawrotną karierę w świecie biznesu? Kilka logicznych przesłanek podsunął David Silverman, Gloger Harvard Business Review. Jego zdaniem wielozadaniowy pomagają sobie nawzajem udzielając pozwolenia na przerwanie swojej pracy, by skonsultować problem współpracownika czy klienta, udzielić informacji zwrotnej, odpisać na szybkiego maila. Sekwencyjni, natomiast, wykonują tylko jedno zadanie, za nic mając lawinę maili z akronimem „ASAP” w tytule. Jak wykazały brytyjskie badania nie jest to teza bez pokrycia. Porównano w nim wyniki finansowe pracodawców, którzy cenią wielozadaniowość, z tymi którzy stawiają na monozadaniowość. Ci pierwsi mieli lepsze wyniki finansowe, co można wyjaśnić tym, że środowisko multitaskingowe polepszyło wymianę informacji i rozpowszechnianie istotnej wiedzy, co przyśpieszyło procesy decyzyjne w tych przedsiębiorstwach.

Komentator HBR zauważył także, że wielozadaniowi nie idą w zaparte wpatrując się pół godziny w jeszcze pusty nowy dokument. Oni szukają inspiracji lub rozpoczynają kolejne zadanie, a inspiracja sama przychodzi po pewnym czasie. Efektywność takiego rozwiązania można tłumaczyć psychologicznym zjawiskiem iluminacji, czyli olśnienia. W psychologii poznawczej określa się je jako nagłe pojawienie się gotowego rozwiązania/pomysłu po okresie nieświadomego przetwarzania informacji.

Ostatecznym argumentem za multitaskingiem, szczególnie w pracy zdalnej może być natomiast konieczność. W morzu zadań, zależności, zalewie informacji, maili, zobowiązań jest on optymalnym rozwiązaniem. Przy prostych czynnościach takich jak malowanie pokoju, rzeczywiście można skupić się na jednym, ale obejmując stanowisko specjalisty w korporacji trzeba koordynować wiele procesów jednocześnie. Żadną wymówką będzie dobrze wykonane jedno zadanie, gdy w innym obszarze pracy „już się pali”.


Korzyści dla uczestnika

 • Nabycie umiejętności żonglowania priorytetami i zarządzanie czasem
 • Poznanie zasad maksymalnego wykorzystania jednostek czasu
 • Stosowanie skutecznych narzędzi IT w pracy zdalnej (kalendarz, telefon, video itp.)
 • Poznanie technik myślenia lateralnego
 • Przyswojenie technik myślenia nieszablonowego w duchu „out of the box”

Korzyści dla organizacji

 • Praktyczne zastosowanie metod wielozadaniowości
 • Zwiększenie efektywności indywidualnej i zespołów
 • Wyższe wyniki biznesowe

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Podczas warsztatu wykorzystamy metody: burzy mózgów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, prezentacji i symulacji rozmów. Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z zarzadzaniem czasem i zadaniami (umiejętność). Podczas warsztatu uczestnicy zdiagnozują własne kompetencję w kwestii organizacji czasu pracy – poszukiwanie własnych obszarów w efektywniejszym planowaniu dnia i tygodnia.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: