Szkolenia Zarządzanie zespołem

Zarządzanie konfliktem
– Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Cele szkolenia

Konflikty są naturalną częścią życia zawodowego. To nieuniknione w grupach nastawionych na osiąganie celów za pomocą różnych metod. Konflikty możemy podzielić na te twórcze, jak i na te, które wpływają destrukcyjnie i obniżają efektywność działań. Skąd się biorą? Różnie – wpływ na to ma zła organizacja pracy, brak informacji, niesprawiedliwy podział zadań, rywalizacja, walka o władzę itp. Jak sobie z nimi radzić? Przede wszystkim nie chować pod dywan. Kluczowym celem szkolenia jest podniesienie umiejętności identyfikowania konfliktów pozytywnych i destruktywnych oraz metod „Wygładzania ścieżek”, czyli modelowania otoczenia w celu przeciwdziałania typowym konfliktom. Celem szkolenia „Zarządzanie konfliktem/ Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji” jest więc poznanie natury i źródeł konfliktów i problemów, przećwiczenie skutecznych technik zapobiegania i ich rozwiązywania oraz warsztat podejmowania decyzji.


Korzyści dla uczestnika

 • Świadome stosowanie technik w rozwiązywaniu konfliktów
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej
 • Umiejętność wykorzystania różnych metod w celu przeciwdziałania konfliktom w zespole
 • Rozwój umiejętności przedstawiania własnego punktu widzenia w sytuacjach spornych

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost umiejętności identyfikowania i rozwiązywania konfliktów
 • Budowanie kultury otwartości i zaufania
 • Wzmocnienie współpracy w organizacji

Program szkolenia


 1. Metody zarządzania konfliktem w zespole – scenariusze rozwiązywania konfliktu
 • Analiza przyczyn – skąd biorą się problemy w relacjach w zespole, pomiędzy zespołami, pomiędzy menedżerem a kierowanym przez niego zespołem?
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w zespole (opór, niechęć, konflikt, agresja, brak kreatywności, bierność)
 • Zarządzanie emocjami zespołu w konflikcie
 • Twórcze podejście do konfliktu, czyli poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań:
  • 5 WHY
  • Rout Cause Analysis – RCA
  • Metoda 6 pytań
  • Metoda 6 kapeluszy de bono
  • Metoda Metaplanu

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Szkolenie jest interaktywne i wymaga dużego zaangażowania Uczestników (do 80% czasu), co pozwala im zastosować poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trener stosuje zasadę PBL (Problem Based Learning), pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych, a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z zarzadzaniem zespołem w strukturze rozproszonej (umiejętność). W trakcie szkolenia Uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne, symulują scenki menedżerskie, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym