Szkolenia otwarte  LSN® SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Trudne sytuacje
menedżerskie

Cele szkolenia

Trudne sytuacje w zespole wymagają reakcji menedżera. Zaniedbane i odłożone w czasie potrafią eskalować i ze zdwojoną siłą uderzyć w lidera i cały zespół. Konflikty, błędy komunikacyjne, niedomówienia, niechęć do przyjęcia odpowiedzialności rzutują na efektywność i zaangażowanie całego zespołu.


Program szkolenia
Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online
Pobierz program

Metody szkoleniowe

Powiązane produkty: