Szkolenia: obsługa Klienta

Profesjonalna obsługa
Klienta wewnętrznego

Cele szkolenia

Celem szkolenia „Profesjonalna obsługa Klienta wewnętrznego” jest pozyskanie/ujednolicenie wiedzy w zakresie współpracy z Klientem wewnętrznym. Uczestnicy będą mieli szansę zauważyć, jak współcześnie wygląda podejście do obsługi Klienta wewnętrznego. Uczestnicy uświadomią sobie własną rolę w procesie budowania lojalności i satysfakcji Klientów oraz odpowiedzą sobie na pytanie, czy podejście do Klienta wewnętrznego jest tak samo ważne jak do Klienta zewnętrznego. Czy ten Klient jest tak samo istotny i dlaczego?

Podczas szkolenia, Uczestnicy pozyskają wiedzę i praktykę m.in. w zakresie komunikacji z Klientem wewnętrznym, technik szybkiego rozwiązywania spraw i problemów, a także technik, które pozwolą zarządzić trudnymi sytuacjami i budować partnerskie relacje.


Korzyści dla uczestnika

 • Wyposażenie Uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji z Klientem wewnętrznym
 • Zamiana działań intuicyjnych na działanie w pełni świadome i kontrolowane oraz wypracowanie skutecznych nawyków działania
 • Podniesienie pewności siebie i wzmocnienie poczucia własnej sprawczości w zdalnym kontakcie z Klientem wewnętrznym
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach obsłudze Klienta wewnętrznego

Korzyści dla organizacji

 • Dbałość o jakość obsługi Klienta wewnętrznego
 • Większa satysfakcja Klientów wewnętrznych, lepsza jakość współpracy między zespołami
 • Uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej
 • Szybsze finalizowanie spraw Klientów wewnętrznych, które ma wpływ na ich zadowolenie i satysfakcję

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Proces szkoleniowy realizowany jest zgodnie z podejściem D. Kolba. Uczestnicy będą mieli okazję doświadczać i aktywnie eksperymentować poprzez różnorodne aktywności i techniki szkoleniowe, takie jak symulacje, pracę w grupach, kwestionariusze autodiagnostyczne, analizę case–studies, scenki obsługowe oraz edutainment.

  Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnego warsztatu, gdzie 80% czasu stanowi praktyka. Program przebiega według następującej dynamiki: doświadczenie (aktywne eksperymentowanie), wprowadzenie do teorii modelu tj. mini wykłady o zasadach, modelach, technikach i narzędziach (wiedza) oraz ćwiczenie nowych technik/modeli w bezpośrednim przełożeniu na profesjonalną obsługę Klienta wewnętrznego (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: