Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Personal branding
– budowanie marki osobistej

Cele szkolenia


Szkolenie otwarte „Personal branding – budowanie marki osobistej” ma na celu pomóc kształtować profesjonalny wizerunek w relacji biznesowej, by sprawniej identyfikować jakościowe potrzeby klienta i skrócić czas reakcji na ich zaspakajanie. Ponadto szkolenie rozwija kompetencje w zakresie zarządzania relacją z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Wzmacnianie osobistego kontaktu i wpływanie na decyzje klienta w dużej mierze zależą od naszej charyzmy i umiejętności.

Rozwój zdolności moderowania relacji z klientem wymaga usystematyzowanego zbierania informacji (o kliencie), dbania o jakość biznesowego dialogu, dostosowania się do stylu biznesowego klienta oraz nieostentacyjnego wywierania na niego wpływu. Warsztatowy charakter szkolenia umożliwia praktyczne zastosowanie wiedzy, która pozwoli wyróżnić się jakością komunikacji na tle konkurencji.
Program szkolenia
Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: