Szkolenia HR

Rekrutacja pracowników

Cele szkolenia

Rozwój i dobra pozycja firmy są uzależnione nie tylko od kapitału lub technologii, ale przede wszystkim od doskonale zorganizowanego, zintegrowanego i dobrze wykwalifikowanego zespołu pracowników. Ludzie stanowią największy i najbardziej wartościowy zasób, jakim dysponuje organizacja. Wybór najodpowiedniejszych pracowników, spośród wielu zainteresowanych podjęciem pracy, stanowi duże wyzwanie dla rekrutra, zwłaszcza przy deficycie kandydatów ze specjalistycznym wykształceniem i umiejętnościami. Prawidłowo przeprowadzona rekrutacja pozwała na zatrudnienie najlepszych z najlepszych, zdolnych podjąć wyzwanie związane z zajmowanym stanowiskiem i adaptacją do zespołu.

Z kolei osoba poszukująca pracy chciałaby znaleźć stanowisko w pełni odpowiadające jej umiejętnościom oraz potrzebom rozwoju. Biorąc to pod uwagę na szkoleniu „Rekrutacja pracowników” skupimy się przede wszystkim na tym jak przeprowadzić rekrutację z zadowoleniem dla obu stron. Rekrutację efektywną, biorącą pod uwagę specyficzne wymagania Firmy i stanowiska.


Korzyści dla uczestnika

 • Przećwiczenie struktury i technik rekrutacyjnych, nauczenie się prowadzenia skutecznego wywiadu rekrutacyjnego
 • Ćwiczenie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów rekrutacyjnych i wyboru najlepszego kandydata
 • Prawidłowe zdefiniowanie profil kandydata do zespołu
 • Zobiektywizowanie procesu rekrutacyjnego, co w konsekwencji doprowadzi do zredukowania pomyłek rekrutacyjnych
 • Poznanie najnowszych trendów dotyczących pozyskiwania kandydatów za pomocą ogłoszeń, wykorzystaniem portali społecznościowych itd.

Korzyści dla organizacji

 • Tworzenie najbardziej efektywnych zespół poprzez świadomy dobór kadr
 • Wzrost odpowiedzialności za rozwój pracowników wśród liderów
 • Umiejętność otwartej komunikacji i stawiania celów rozwojowych
 • Stawanie się atrakcyjnym pracodawcą

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Szkolenie odbędzie się w formie interaktywnych warsztatów kształcących oraz doskonalących umiejętności komunikacyjne i postawy. Symulacje i odgrywanie ról na bazie opisu stanowisk i profilu kandydata pozwoli uczestnikom lepiej rozumieć proces rekrutacyjny właściwy kulturze organizacyjnej Państwa firmy oraz skutecznie przyswoić odpowiednią wiedzę.

  Studia przypadków – symulowanie rekrutacji na konkretne stanowisko pomoże uczestnikom wykorzystać, jeszcze podczas szkolenia, teorię w praktyce. Na każdym etapie szkolenia uczestnicy zachęcani są do poznawania i odkrywania mechanizmów spotkania rekrutacyjnego m. in. poprzez analizę ich rzeczywistych sytuacji zawodowych. Dzięki ćwiczeniom praktycznym już w trakcie szkolenia uczestnicy przećwiczą nowe umiejętności komunikacyjne i dokonają analizy własnego stylu rekrutacji. Dzięki szkoleniu uczestnicy osiągną wysoki stopień profesjonalizmu w prowadzeniu całości procesu rekrutacyjnego.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: