Szkolenia prawo  Szkolenia Prawo


Mobbing i nierówne traktowanie w pracy

Cele szkolenia

Szkolenie „Mobbing i nierówne traktowanie w pracy” jest skierowane do wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z zagadnieniem mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Warsztat oparty będzie zarówno na aspekcie prawnym jak i psychologicznym. Podczas szkolenia Uczestnicy otrzymają konkretną widzę i materiały, dzięki którym będą w stanie rozpoznać zachowania wskazujące na mobbing.


Korzyści dla uczestnika

 • Umiejętność odróżniania zachowania o charakterze mobbingowym od dyskryminacji
 • Umiejętność adekwatnego zareagowania na zachowania wrogie, wobec nich samych, jak i także innych osób
 • Uświadomienie, w jakim stopniu dyskryminacja oraz mobbing wpływają na efektywność zespołu oraz jakość pracy zespołu
 • Praktyczne używanie asertywnych technik do postawienia granic wobec zachowań dyskryminujących i mobbingowych
 • Zrozumienie swoich własnych zachowań / reakcji i ich wpływu na innych

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie marki profesjonalnego Pracodawcy i Partnera biznesowego
 • Zapobieganie niepożądanych zachowań w środowisku pracy
 • Wyższy poziom zaangażowania pracowników
 • Niższa fluktuacja pracowników

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Program przeznaczony jest dla HR, menedżerów, prawników i wszystkich osób zainteresowanych mobbingiem i nierównym traktowaniem, procedurami antymobingowymi czy polityką CSR. Koncentruje się na efektywnych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział uczestników szkolenia sięga 80% czasu. Program szkolenia oparty jest na przepisach oraz analizie studium przypadku pochodzącego z organizacji, dla której prowadzimy szkolenie lub wyniesione z praktyk Trenerskich. Uczestnicy mogą pracować więc w oparciu o prawdziwe dane i informacje dotyczące ich organizacji. To pozwala poznać i zrozumieć problem oraz przećwiczyć rekomendowane procedury i zachowania w odniesieniu do konkretnej sytuacji. Podczas szkolenia zostaje też wypracowany zbiór dobrych praktyk.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: