Szkolenia sprzedażowe  Szkolenia sprzedażowe


Psychologia sprzedaży

„Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych: jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, żadna z nich już nigdy nie będzie taka jak przedtem.”

C.G.Jung

Cele szkolenia


Sprzedawanie każdemu w ten sam sposób nie działa. Albo działa, ale nieadekwatnie do potencjału Państwa Firmy. Sprzedaż bywa dzisiaj nazywana najważniejszą umiejętnością przyszłości. Jest ona zespołem kompetencji, które należy nieustannie rozwijać, aby nadążać za trendami, dostosowywać się do dynamicznie zmieniającego się rynku i stale podnosić swoją skuteczność. Efektywny sprzedawca wie, że fundamentem sprzedaży jest relacja. Każdy z nas jest jednak inny, więc i każdy ma inne potrzeby i oczekiwania dotyczące preferowanego stylu komunikacji. Poniższe szkolenie to doskonałe narzędzie do jeszcze skuteczniejszego budowania relacji i sprzedaży. Dzięki niemu uczestnicy będą komunikować w sposób maksymalnie dostosowany do rozmówcy. Tak powstaje sprzedaż szyta na miarę.


Korzyści dla uczestnika


 • Uczestnicy otrzymują wszechstronną wiedzę na temat psychologii sprzedaży, umożliwiającą lepsze zrozumienie procesu komunikacji i budowy relacji z klientami.
 • Przygotowanie do efektywnego komunikowania się z różnymi typami klientów, co pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb i preferencji.

Korzyści dla organizacji


 • Umiejętność dostosowania się do różnych typów klientów może znacząco wpłynąć na zwiększenie skuteczności procesów sprzedażowych.
 • Dzięki szkoleniu pracownicy posiądą umiejętności lepszego porozumiewania się, co przełoży się na poprawę relacji z klientami oraz efektywność przekazywanej informacji.
 • Tworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu i jako taki koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych doświadczeniem.

  Interaktywny warsztat z zakresu negocjacji to 80% czasu przeznaczonego na praktykę (case-studies, symulacje, gry negocjacyjne, negocjacje w parach etc.). Szkolenie skoncentrowane jest zarówno na poziomie narzędzi (dostarczenie Uczestnikom technik, modeli, które czynią proces negocjacji skutecznym), jak i na poziomie postaw oraz przekonań (inspirowanie do wykorzystywania w/w narzędzi w swojej bieżącej pracy, codzienności).

  Każdy z rekomendowanych modułów zawiera wyselekcjonowane narzędzia, które w trakcie warsztatów Uczestnicy poznają, ćwiczą, a następnie realnie szukają możliwości zaadoptowania ich do własnych stanowisk i środowiska firmy. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  Powiązane produkty: