Zarządzanie zespołem SZKOLENIA:
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM


W przeciągu 16 lat działalności Certes przeszkoliliśmy ponad 75 tysięcy pracowników na stanowiskach menedżerskich zarówno w formacie szkoleń online jak i w tradycyjnej formie stacjonarnej. Trenerzy, którzy realizują szkolenia dla menedżerów to eksperci z doświadczeniem merytorycznym i praktycznym.

Szkolenia z tego obszaru są skierowane do osób, które na co dzień zarządzają zespołami lub mają awansować na stanowisko kierownicze oraz chcą pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego budowania i zarządzania zespołami.

W dzisiejszych czasach, charakteryzujących się wszechobecną informacją i błyskawicznymi zmianami, praca zespołowa pozostaje jedynym źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej, które w znacznej mierze jest niewykorzystywane. Gdy mówimy o wspieraniu pracowników w osiąganiu motywacji, pełnego zaangażowania i spełnienia zawodowego, nic nie jest ważniejsze niż praca zespołowa. Dzieje się tak dlatego, iż ludzie, którzy ufają członkom swojego zespołu, otwarcie się komunikują, angażują się biorąc odpowiedzialność zarówno za swoje wyniki, jak i wyniki zespołu, będą osiągać lepsze rezultaty pracy przy większym poczuciu sukcesu.

Wierzymy, że skutecznie dobrany program szkoleń wraz z działaniami wdrożeniowymi (pre work, post work, konsultacje trenerskie, e-learning) oraz follow up pozwoli na zrealizowanie wcześniej zamierzonego celu, czyli realnej zmiany zarówno w postawie jak i nawykach uczestników. Podczas szkoleń uczestnicy otrzymają szereg technik i narzędzi, które pomogą im zrealizować nawet najtrudniejsze cele menedżerskie.

Przykładowe szkolenia z zakresu obszaru zarządzania zespołem


Każdy menedżer staje w swojej pracy przed różnorodnymi wyzwaniami. Ważnym obowiązkiem lidera jest budowanie zespołu oraz zarządzanie nim. Kursy obejmujące te zagadnienia rozwijają warsztat menedżera, a jednocześnie sprzyjają pracownikom i firmie.

Zgrany zespół to klucz do sukcesu przedsiębiorstwa oraz droga do zadowolenia z codziennej pracy jego członków. Przywódcze cechy menedżera warto więc wzmocnić kompleksowymi szkoleniami.

Szkolenia z zarządzania wzmacniają kompetencje menedżerskie

W nowoczesnych organizacjach zadanie zbudowania zespołu, kierowania i zarządzania nim jest powierzane osobom najbardziej kompetentnym, wyposażonym w wiedzę, ale także wyróżniającym się instynktem kierowniczym.

Szkolenia z zarządzania zespołem wzmacniają powyższe umiejętności u menedżerów, którzy stawiają na rozwój tudzież chcą poprawić wyniki swoje i firmy, którą reprezentują.

Podczas profesjonalnych szkoleń menedżer poszerzy wiedzę dotyczącą:

 • budowania zespołu, kierowania nim, a także zarządzania wieloma zespołami,
 • rekrutacji pracowników o odpowiednich kompetencjach,
 • wyznaczania działań, delegowania prac, planowania,
 • rozdzielania obowiązków,
 • motywowania zespołu, budowy zaangażowania poszczególnych pracowników,
 • rozwoju całego zespołu.

Szkolenie z kierowania zespołem poszerza umiejętności menedżerów, którzy chcą przekształcić swój zespół tak, by szybciej i skuteczniej osiągał cele przedsiębiorstwa. Menadżer dzięki szkoleniu potrafi sprawnie komunikować się zarówno bezpośrednio, jak również kanałami online, umie nadzorować i kontrolować wykonywanie zadań. To doskonały kurs dla osób, którym zależy na tym, by wzmacniać potencjał pracowników i dbać o ich rozwój zawodowy.

Skuteczny menedżer biorący udział w kursach zarządzania zespołem pracowników rozwija umiejętności komunikacji interpersonalnej, precyzowania poleceń i celów działania, zna różne style zarządzania i metody wywierania wpływu na członków zespołu. Rozwija swoje kompetencje do zarządzania czasem pracy i wykorzystywania potencjału poszczególnych pracowników, potrafi znaleźć równowagę pomiędzy kontrolą oraz zapewnieniem członkom zespołu autonomii i okazji do samodzielności.

Szkolenia obejmujące wiedzę z zakresu skutecznego kierowania zespołem w Certes podzielone są tematycznie i można w nich uczestniczyć online oraz stacjonarnie. Mają formę wykładów, prezentacji i ćwiczeń realizowanych przez specjalistów, teoretyków i praktyków, którzy odnieśli sukces w zakresie zarządzania zespołami.

Dobre zarządzanie przekłada się na motywację pracowników

Chociaż to warunki finansowe są na pierwszym miejscu listy czynników motywujących do pracy, to jednak atmosfera panująca w firmie również nie pozostaje bez znaczenia. Osobowość lidera, jego umiejętność budowania i prowadzenia zespołu mają niebagatelne znaczenie, mogą przyczynić się do rozwoju firmy albo do ciągłej rotacji pracowników, co jest niekorzystne dla przedsiębiorstwa.

Jak z szefa stać się liderem, zdobyć autorytet, inicjować działania i motywować pracowników do angażowania się w powierzone zadania? Tego właśnie uczą się kursanci na szkoleniach z zarządzania zespołem i to na nich rozwijają swoje kompetencje, umiejętności i postawy.

Lider, który motywuje do pracy:

 • jest życzliwy i empatyczny,
 • jest uważny i dostępny dla pracowników,
 • sprawia, że zespół się integruje, a ludzie chcą być blisko lidera,
 • współpracuje z zespołem tak, że poszczególni jego członkowie czują się doceniani zauważani,
 • jest godny zaufania i naturalny w kontaktach z zespołem.

Współpraca z takim liderem nie wywołuje lęku, nie kojarzy się ze spadkiem samopoczucia, nie zniechęca do inicjatywy. Jeśli poszczególni członkowie zespołu czują, że mogą przyjść z problemem do menedżera, wiedzą, że ten pomoże w rozwiązywaniu konfliktów, że doceni starania, będą czuć się lepiej w swojej pracy.

Pozytywne nastawienie do wykonywanych obowiązków jest kluczowe, zwłaszcza w tych branżach, w których trzeba działać niezwykle kreatywnie, szybko szukać wyjścia z trudnych sytuacji i współpracować blisko z grupą kilkuosobową albo z różnymi zespołami, z których każdy zajmuje się swoimi obowiązkami.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia z zarządzania zespołem?

Szkolenia obejmujące zagadnienia efektywnego zarządzania zespołem przydadzą się każdemu menedżerowi i kierownikowi, który chce poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć kolejne umiejętności i pogłębić predyspozycje do pracy na tym stanowisku.

Jeśli jako menedżer, kierownik zespołu, właściciel przedsiębiorstwa:

 • chcesz skutecznie zbudować zgrany zespół, którego członkowie mogą polegać na sobie, są godni zaufania i pozytywnie zmotywowani,
 • dążysz do lepszej organizacji pracy, tak by szybciej osiągać cele organizacji,
 • zależy Ci na efektywnej komunikacji w zespole, zarówno pomiędzy równorzędnymi pracownikami, jak i podległymi,
 • lubisz atmosferę współpracy bez destrukcyjnych konfliktów,
 • pragniesz rozumieć swój zespół jako całość oraz poszczególnych członków,
 • szukasz nowoczesnych metod zarządzania, w tym technik wywierania wpływu oraz oceny kompetencji pracowników,
 • masz potrzebę doskonalenia swoich kompetencji menedżerskich i chcesz być prawdziwym liderem,

skorzystaj z oferty szkoleń menedżerskich stacjonarnych oraz online!