PRZEMYSŁ 4.0 / INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU 4.0


Badanie
gotowości cyfrowej


Cel edukacyjny

Badanie gotowości cyfrowej to obszar, w którym rozwijane są kompetencje związane z digitalną transformacją. Poznanie zakresu zmiany, narzędzi do badania gotowości cyfrowej, określenia obszarów, od których należy rozpocząć cyfryzację. Warsztat pomorze liderom zmiany w określeniu celów transformacji, pokaże również jak prowadzić rozmowy z dostawcami technologii. Szkolenie wskaże jakimi kompetencjami charakteryzuje się lider P4.0.Korzyści dla Uczestnika

 • Zrozumie czym jest Przemysł 4.0, jakie są jego cele i jak je osiągnąć
 • Nauczy się podzielić Przemysł 4.0 na część dotyczącą technologii i biznesu
 • Pozna metodologie badania gotowości cyfrowej
 • Będzie skutecznie argumentować swoje racje podczas rozmów z przedsiębiorcami

Korzyści dla Organizacji

 • Kompleksowa identyfikacja działań, które zostały już podjęte w kierunku transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa
 • Zbadanie gotowości cyfrowej i przygotowanie raportu dojrzałości
 • Wiedza niezbędna do stworzenia Planu Transformacji i Mapy Drogowej cyfryzacji

Program szkolenia


Chcesz wiedzieć więcej? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą!


  Zgody i informacje


  Metodyka szkolenia

  Uczestnicy pracują warsztatowo – poprzez gry, ćwiczenia, studia przypadków – uczą się i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują własny zbiór najważniejszych narzędzi, które będą przydatne w ich pracy zawodowej. Wszystkie studia przypadków i ćwiczenia dobrane są do specyfiki danej Organizacji i do tego typu sytuacji, z jakim Uczestnicy mogą spotykać się w swojej codziennej pracy.

  Metody: ćwiczenia oparte na przygotowanych przed szkoleniem materiałach; fabularne gry szkoleniowe; filmy; facylitacja i dyskusja moderowana jako narzędzia omawiania jednostek tematycznych i ćwiczeń; feedback trenerski i feedback partnerski jako techniki organizacji wniosków; narzędzia pozwalające na dokonanie autodiagnozy Uczestników w zakresie posiadanego poziomu kompetencji/predyspozycji.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.

  Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia:

  Każdy z uczestników otrzyma krótki test wiedzy zawierający pytania o zagadnienia poruszone w szkoleniu.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  POWIĄZANE PRODUKTY