Szkolenia menedżerskie  Szkolenia menedżerskie


Zarządzanie zmianą
moja rola w zmianie

Cele szkolenia

Umiłowanie człowieka do zachowania swojego status quo sprawia, że często pożytkuje on swoje siły i kreatywność na zachowanie tego, co już ma, z tą samą energią, jaka konieczna byłaby do zmiany służącej nie tylko jemu samemu, ale i otoczeniu. Dzieje się tak często dlatego, że zmiana kojarzona jest z redefinicją naszej rzeczywistości, z „przewrotem” niemal, kalkulowanym jako ogromny koszt (psychiczny, bytowy, fizyczny). Gdyby jednak to zredukować do myślenia o zmianie, jako o nowym, a nie gorszym i zagrażającym, okazuje się, że człowiek w zmianie bywa lepiej zorganizowany, zmotywowany, bardziej uważny i ciekawszy wyniku swoich działań. Co więcej, zmiana, ta niewielka i ta duża, to niejednokrotnie okazja do tego, by odkryć swoje nowe kompetencje bądź wzmocnić te już uświadomione.

Organizacja jest jak organizm ludzki, który wzrasta, rozwija się i ma moc przystosowywania się do swojego zmieniającego się otoczenia. I tak, jak ów organizm poddawany jest różnym czynnikom zewnętrznym i wewnętrznym wpływającym na jego ogólną kondycję. Kondycja ta to nie tylko objaw, ale i źródło ważnych informacji, gdzie teraz jesteśmy i czy to do czego zmierzamy jest wciąż aktualne. Czy zasoby, które posiadamy są wystarczające do tego, by realizować nasze cele i zamierzenia.

Wszystko się zmienia, poza prawem do zmian. Skoro tak jest w istocie, zasadnym jest zadać sobie pytanie: czy chcę zostać poddany zmianom bez własnego udziału, czy uczynić z nich swój sukces – biorąc w nich udział i odpowiedzialność za nie? Celem szkolenia „Zarządzanie zmianą/ moja rola w zmianie” jest nie tylko wyposażenie uczestników w wiedzę o zmianach w organizacji, ale także pokazanie i uświadomienie, w jaki sposób postawa wobec zmian wpływa na jakość i efektywność pracy, a w konsekwencji na wewnętrzną motywację oraz poziom satysfakcji z pracy.


Korzyści dla uczestnika

 • Wiedza dotycząca tego jak komunikować zmiany, jak je wyjaśniać, a nie tylko o nich informować – rola precyzowania celów zmiany, jej etapów oraz przewidywanych rezultatów
 • Umiejętność komunikowania zmiany w sposób motywujący zespół do współdziałania
 • Właściwe wspieranie wdrażania zmian, znajomość strategii komunikacyjnych zgodnych z kulturą organizacyjną, wpływających na budowanie pozytywnych postaw wobec zmian
 • Tworzenie komunikacji dwukierunkowej (dialogu) w zmianie - rola dialogu w budowaniu klimatu sprzyjającego wdrażaniu zmian

Korzyści dla organizacji

 • Redukcja kosztów związanych z wprowadzaniem zmian
 • Budowanie kultury świadomości
 • Wzmocnienie współpracy w organizacji
 • Skrócenie czasu wprowadzania zmian w organizacji

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw kontakt,
a odezwiemy się do Ciebie!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Szkolenie ma na celu nauczenie praktycznych umiejętności, dlatego główny nacisk położony jest na wykonywanie ćwiczeń. Wśród nich można wymienić takie, które realizowane są indywidualnie, w parach i w kilkuosobowym zespole – do każdej umiejętności dopasowywany jest odpowiedni tryb prowadzenia ćwiczenia, aby świeżo nabytą wiedzę stosować w najlepszych do danej sytuacji warunkach. Na potrzeby treningu przygotowany są dodatkowo quizy, scenariusze spotkań do odegrania, filmy, nagrania audio i rekwizyty, a także analiza case studies.

  Samodzielne szukanie rozwiązań, bezpośrednie wykorzystanie informacji szkoleniowych i otwarta dyskusja dają pewność, że każdy Uczestnik zakończy trening nie tylko z teoretyczną wiedzą, ale i swobodą w jej praktycznym stosowaniu.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300