nr RPMA.09.01.00-14-g951/20

WŁĄCZNIK - program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Mazowsza

Cel

Projekt realizowany w okresie III 2021-VI 2022 na terenie wybranych gmin województwa mazowieckiego tj. gmin poniżej progu defaworyzacji określonych w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 100 osób dorosłych (60 K,40 M), które zamieszkują w województwie mazowieckim na terenie gmin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 100% UP stanowią osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, 15% - Osoby z niepełnosprawnościami. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społ.-zaw. min. 80% spośród 100 uczestników projektu tj. osób dorosłych (60 K, 40 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w województwie mazowieckim na obszarach gmin poniżej progu defaworyzacji poprzez zwiększenie potencjału społecznego i zawodowego uczestników projektu dzięki objęciu ich kompleksową ścieżką reintegracji (zajęcia aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym) w okresie 01.03.2021- 30.06.2022.


Grupa docelowa:

60 pełnoletnich kobiet i 40 mężczyzn zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego w gminach: Parysów, Gostynin (gmina wiejska), Sanniki, Garbatka-Letnisko, Magnuszew, Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Łosice, Platerów, Czerwonka, Maków Mazowiecki, Rzewnie, Szelków, Baranowo, Czarnia, Goworowo, Brok, Małkinia Górna, Zaręby Kościelne, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Słubice, Wyszogród, Chorzele, Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Przasnysz (gmina wiejska), Borkowice, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa, Iłża, Jedlnia-Letnisko, Przytyk, Skaryszew (miasto), Skaryszew (gmina wiejska), Wierzbica, Wolanów, Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc (gmina wiejska), Zawidz, Chlewiska, Jastrząb, Orońsko, Mirów, Szydłowiec (miasto), Szydłowiec (gmina wiejska)

Uczestnicy projektu:

 • 100% osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia
 • 100% osoby zamieszkujące na obszarach
  (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonych w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego
 • Osoby z niepełnosprawnością - min. 15%
 • 100% osoby pozostające bez zatrudnienia
 • Osoby korzystające z PO PŻ - min. 10% UP

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zadania

 • Diagnoza indywidualnej sytuacji społeczno-zawodowej Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 • Aktywna integracja o charakterze społecznym - wsparcie w rozwoju kompetencji osobistych i społecznych
 • Aktywna integracja o charakterze zawodowym - wsparcie w skutecznym funkcjonowaniu na rynku pracy
 • Aktywna integracja o charakterze zawodowym - wsparcie w rozwoju kwalifikacji i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy
 • Aktywna integracja o charakterze zawodowym - wsparcie w rozwoju doświadczenia zawodowego niezbędnego na rynku pracy

Efekty projektu:

Prowadzone w projekcie działania z obszaru aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w efekcie których nastąpi trwałe włączenie społeczne i zwiększenie zdolności do zatrudnienia Uczestników Projektu.

Harmonogram realizacji wsparciaDokumenty do pobrania:


Formularz rekrutacyjny

Umowa uczestnictwa

Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika


Regulamin rekrutacji

Deklaracja zdalna

Ankieta dla osoby z niepełnosprawnością