Szkolenia efektywność osobista

Odporność psychiczna MTQ 48

Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia „Odporność psychiczna MTQ48” jest przybliżenie koncepcji rozwoju siły i odporności psychicznej, pokazania obszarów do pracy. Ważnym aspektem będzie zakotwiczenie narzędzia i tematu w obecnej sytuacji (ciągle zmieniające się wymogi, potrzeba szybkiego i adekwatnego reagowania i radzenia sobie z przeciwnościami). Uczestnicy wspólnie z trenerem omówią model 4C. Podczas warsztatu trener poruszy kwestię poszerzenie świadomości i wiedzy uczestników w obszarze indywidualnego poziomu siły i odporności. Nazwanie obszarów do rozwoju i wyznaczenie kierunku pracy.


Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie, czym jest odporność psychiczna i jak można ją wzmocnić
 • Komunikowanie się z osobami o różnym poziomie wrażliwości i różnym stylu osobowości
 • Rozpoznanie swoich stresorów i nauczenie się metod radzenia sobie ze stresem
 • Udzielanie informacji zwrotnej w duchu szacunku i empatii
 • Inspirowanie do zmian i motywowanie do aktywności w zmianie
 • Pomaganie innym w pokonaniu różnych trudności

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie kultury opartej na zaufaniu
 • Wzbudzenie motywacji, zaangażowania i satysfakcji z pracy
 • Zabezpieczenie przed wypaleniem zawodowym
 • Wzrost efektywności i produktywności pracy

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Uczestnicy otrzymają indywidualne raporty siły i odporności psychicznej, oraz pakiet narzędzi do pracy ze sobą i swoimi zespołami. Każdy blok zawiera wyselekcjonowane i proste do adaptacji narzędzia, które w trakcie warsztatów uczestnicy poznają, ćwiczą, a następnie realnie szukają możliwości zaadoptowania ich do własnych stanowisk i środowiska firmy. Pakiet obejmuje narzędzia z obszaru zmiany, stresu, pewności siebie i asertywności, wszystkie odnoszą się do budowania siły i odporności psychicznej w codziennej pracy. Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: