Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Finansowe ABC
– czyli finanse dla niefinansistów

Cele szkolenia


Celem szkolenia "Finansowe ABC – czyli finanse dla niefinansistów" jest przekonanie uczestników o konieczności posiadania przez nich wiedzy z zakresu finansów w kontekście zwiększenia efektywności całego zespołu, co stanowi istotną kompetencję menedżerską. Uczestnicy zdobędą informacje dotyczące kluczowych zagadnień i pojęć z obszaru finansów, a także otrzymają wprowadzenie do metod i narzędzi zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Poprzez interaktywne warsztaty uczestnicy przeanalizują pełen proces finansowy w firmie, obejmujący księgowanie zdarzeń gospodarczych, tłumaczenie informacji księgowej na język finansów oraz analizę danych finansowych przedsiębiorstwa, włączając w to podstawy prognozowania finansowego..
Program szkolenia

Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: