SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE

Formularz zgłoszeniowy  Szkolenie


  Dane firmy (do faktury)
  Dane osoby zgłaszającej
  Dane Uczestnika  Jednostki publiczne

  W celu uzyskania faktury zwolnionej prosimy o zaznaczenie poniższego oświadczenia:

  Podstawa zwolnienia z podatku z VAT art.43 ust.1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm) lubz § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701 z późniejszymi zmianami).  Uwagi

  Zapoznaj się z regulaminem szkoleń otwartych