CASE STUDY

 

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi projektami rozwojowymi, prezentującymi nasze doświadczenie i stosowane rozwiązania. W ostatnich latach realizowaliśmy wiele różnorodnych projektów dla Klientów z rozmaitych branż.Akademia menedżera w Grupie CIECH

CERTES przeprowadził ponad roczny projekt rozwoju kompetencji menedżerskich p.t. „Akademia menedżera" w Grupie CIECH.

Nadrzędnym celem było zbudowanie spójnego systemu zarządzania w Grupie, w oparciu o stworzony nowy model kompetencji menedżerskich, wzmocnienie, uzupełnienie i rozwinięcie kompetencji menedżerskich oraz wsparcie w budowaniu silnej organizacji.

Czytaj więcej


Talent Development Program dla McDonald's Polska Sp. z o.o.

W 2019 roku mieliśmy przyjemność prowadzić Talent Development Program dla McDonald's Polska Sp. z o.o. Rezultatem projektu było wsparcie utalentowanych menedżerów zarządzających restauracją w rozwoju kompetencji liderskich. Kompleksowy Program Talentowy złożony był z cyklu szkoleń dla Talentów, zadań na bieżąco rozliczanych pomiędzy szkoleniami oraz gry symulacyjnej podsumowującej projekt.

W projekcie zadbaliśmy również o przygotowanie Opiekunów, którym dostarczyliśmy narzędzia do wspierania rozwoju Talentów.

Czytaj więcej


Kompleksowy rozwój pracowników dla Xella Polska

Z firmą Xella Polska współpracujemy od lat. Przeprowadzaliśmy m.in. kompleksowy rozwój wszystkich pracowników, w związku z nowymi celami biznesowymi - nowe systemy i produkty, digitalizację oraz restrukturyzację.

W ramach projektu zrealizowaliśmy: Akademię Przywództwa mającą na celu rozwój kompetencji przywódczych; Akademię Eksperta – szkolenia organizowane dla wszystkich zakładów i centrali z wybranych kompetencji oraz Akademię Sprzedaży SONAR dla działu handlowego - złożoną z diagnozy potrzeb, treningów "on the job" oraz cyklu 3 dwudniowych szkoleń.

Czytaj więcej

Rozwój kompetencji pracowników GRAND HOTEL

Jako Certes Sp. z o.o. mieliśmy przyjemność opracować, a następnie wdrożyć program rozwoju kompetencji pracowników GRAND HOTEL w Kielcach.

Przed uruchomieniem projektu odbyło się wiele spotkań z kadrą zarządzającą, których celem było przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych. W spotkanych brali również udział wszyscy trenerzy zaangażowani do projektu odpowiedzialni za dany obszar. Dzięki temu mogliśmy objąć wsparciem całą Organizację.

 

Czytaj więcej


Nowoczesne zarządzanie w Progress Eco Sp. z o.o.

Współpracę z firmą Progress Eco Sp. z o.o. Certes rozpoczął kilka lat temu. Bardzo ważnym aspektem tego projektu była szczegółowa analiza potrzeb, która przebiegała wielotorowo.

Bardzo ważnym aspektem tego projektu była szczegółowa analiza potrzeb, która przebiegała wielotorowo. Po pierwsze odbyły się spotkania z trenerami oraz Zarządem, został przeprowadzony audyt Działu Handlowego, zbadaliśmy poziom wiedzy pracowników skierowanych na szkolenia informatyczne oraz managerskie...

 

Czytaj więcej


Wdrażanie metodologii LEAN w Soprema Polska Sp. z o. o.

Początki współpracy z firmą Soprema Polska Sp. z o.o. to rok 2017, kiedy to zrealizowaliśmy pierwsze szkolenie – Lean Management.

Wiodącym celem szkolenia było poznanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zasad zarządzania jakością, a także zdobycie praktycznej wiedzy, i umiejętności wykorzystania różnych technik podnoszących jakość w przedsiębiorstwie.

 

Czytaj więcej


Wdrażanie różnorodności w Kuehne + Nagel Sp. z o.o.

Pierwsze działania z wdrażania różnorodności dla Kuehne + Nagel Sp. z o.o. uruchomiliśmy z końcem 2019 roku, były to głównie rozmowy z HR, kierownikami w celu przeprowadzenia diagnozy potrzeb. Na jej postawie przygotowaliśmy wspólnie program rozwoju kompetencji managerskich, z obszaru nowoczesnego zarządzania gospodarką oraz IT.

Projekt był realizowany w 2020 roku od kwietnia do grudnia. Z początkiem 2021 r. przygotowaliśmy wspólnie kolejny projekt, tym razem z obszaru wdrażania różnorodności w Organizacji. Celem szkoleń będzie poznanie zasad funkcjonowania w grupie/zespole o zróżnicowanym składzie osobowym.

Czytaj więcej

Program Akademia Liderów Przyszłości dla PGNiG SA

Firma Certes Sp. z o.o. zrealizowała Program Akademia Liderów Przyszłości dla PGNiG SA, dla pracowników zidentyfikowanych jako Talenty zarówno z potencjałem liderskim, jak i specjalistycznym.

Efektem projektu było przygotowanie talentów/sukcesorów do pełnienia ról kierowniczych oraz bycia ekspertem merytorycznym/specjalistycznym w projektach poprzez odpowiednie zdiagnozowanie ich potencjału oraz rozwój kompetencji.

 

Czytaj więcej

Rozwój menedżerów w Warbud S.A.

Z firmą Warbud S.A. współpracujemy od 5 lat w zakresie rozwoju menedżerów. Współpraca rozpoczęła się od testu menedżerskiego oraz szkoleń mających na celu wdrożenia coachingowego i mentoringowego stylu zarządzania. Następnie, w okresie trwającym ponad 2 lata, zostało przeprowadzonych ponad 250 sesji coachingowo-mentoringowo-konsultacyjnych.

 

Czytaj więcej

Warsztaty facylitowane dla przedsiębiorstwa z TOP 5 w branży energetycznej

W ramach współpracy Certes i klienta z branży energetycznej zostaliśmy zaproszeni do działania związanego z narastającymi nieprozumieniami w jednym z wydziałów. Trzeba docenić ogromną świadomość organizacji i działu HR w podjęciu decyzji o wdrożeniu facylitacji jako narzędzia wspierającego znalezienie porozumienia w zespole.

 

Czytaj więcej

PRO-AKTYWNOŚĆ W SPRZEDAŻY: PetRing Sp. z.o.o. – projekt dla sił handlowych

Projekt rozwojowy dla sił handlowych PetRing Sp z o.o. przypadł na bardzo ciekawy moment na rynku. Pandemia spowodowała wzrost sprzedaży płynów dezynfekujących. W związku z tym nastąpiło silne zapotrzebowanie na plastikowe opakowania produkowane przez klienta.

 

Czytaj więcej

Bio-circle Surface Technology Sp. z o.o. – projekt dla działu handlowego i działu obsługi klienta

Projekt realizowany w Bio-Circle był dedykowany dla trzech grup pracowników: Działu Handlowego, Działu Obsługi Klienta (DOK) i Działu Serwisu.

Czytaj więcej

Lean Managment i zarządzanie czasem dla kierowników, brygadzistów i magazynierów

Współpraca CERTES z producentem drzwi i zamków do drzwi dotyczyła projektu skierowanego do Kierowników, Brygadzistów i Magazynierów. Projekt poza sami szkoleniami uwzględniał wywiady trenera z uczestnikami, Pre i Post – worki oraz badanie przyrostu wiedzy.

Czytaj więcej

Przykładowe produkty z kategorii doradztwo:


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu,
a skontaktujemy się z Tobą!