Szkolenia sprzedażowe  Szkolenia sprzedażowe


Techniki negocjacyjne
i wywieranie wpływu

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom technik i narzędzi perswazyjnych a także trening skutecznej argumentacji perswazyjnej. Ideą warsztatu jest nabycie biegłości w zakresie skutecznego przekonywania odbiorców do swoich racji oraz uzyskiwania poparcia dla własnych celów, idei, pomysłów i rozwiązań.

Poza sprawnością w posługiwaniu się technikami, równie ważna jest znajomość mechanizmów psychologicznych w kontakcie z Klientem/ Partnerem – wewnętrznym bądź zewnętrznym. Wiedza na temat istoty schematów myślowych, emocji, które wpływają na podejmowanie decyzji znacznie ułatwia wywieranie wpływu na innych.

Ponadto, poza poziomem skutecznych technik i narzędzi perswazyjnych Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób „bronić” się przed próbami manipulacji, jak rozpoznać, kiedy rozmówca zamierza zastosować mechanizmy perswazyjne wobec nich samych.


Korzyści dla uczestnika

 • Dowie się, jak skutecznie przekonywać, a w konsekwencji osiągać zamierzone cele osobiste oraz zawodowe
 • Pozna sprawdzone techniki gotowe do zastosowania od zaraz, oparte na codziennej praktyce, częstych życiowych sytuacjach, poparte weryfikowanymi wynikami badań naukowych
 • Będzie potrafił uchronić siebie i swoich bliskich od manipulacji, rozpozna, kiedy ktoś zechce nakłonić go do zrobienia czegoś, co przyniesie korzyść tylko tej drugiej stronie
 • Zwiększy pewność siebie w zakresie wykorzystywania narzędzi perswazyjnychZwiększy pewność siebie w zakresie wykorzystywania narzędzi perswazyjnych

Korzyści dla organizacji

 • Osiąganie wyższej skuteczności w obszarze celów biznesowych
 • Realizacja założeń dotyczących pozyskania przychylności decydentów w zakresie idei, rozwiązań ważnych z perspektywy Organizacji
 • Zysk, rozumiany jako osiąganie założonych KPI przez pracowników
 • Kreowanie Ambasadorów Marki – osób, które polecają Markę osobom w swoim otoczeniu

Program szkolenia


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Program przeznaczony jest dla osób, które na co dzień zajmują się wymagającą sztuką przekonywania i perswazji (działy handlowe, działy obsługowe, kadra menedżerska etc.). Warto pamiętać, że sztuka wywierania wpływu i sztuka perswazji nie dotyczy jedynie aspektów handlowych, bowiem zgodnie z założeniem „każda praca polega na sprzedaży”, warto pamiętać, że przekonać można także do usług, idei, rozwiązań, pomysłów etc. Wszędzie tam, gdzie należy pozyskać przychylność decydentów, warto wzmocnić swoje umiejętności w zakresie technik i metod wywierania wpływu.

  Szkolenie odbywa się w formule interaktywnego warsztatu, gdzie aktywny udział Uczestników szkolenia sięga ok. 80% czasu trwania szkolenia. Podczas szkolenia Uczestnicy wezmą udział w szeregu symulacji, case-studies, gier ukazujących realia rynkowe w zakresie perswazji i pozyskiwania przychylności decydentów.

  Każdy z rekomendowanych modułów zawiera wyselekcjonowane narzędzia, które w trakcie warsztatów Uczestnicy poznają, ćwiczą, a następnie realnie szukają możliwości zaadoptowania ich do własnych stanowisk i środowiska firmy.

  Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300