PRZEMYSŁ 4.0 / TRANSFORMACJA CYFROWA OD PODSTAW


Zarządzanie
zmianą


Cel edukacyjny

Podczas warsztatu Uczestnicy poznają etapy procesu zmiany, zasady i techniki zarządzania zmianą oraz prawidłowy przebieg zmian. Dowiedzą się także jak identyfikować rolę wprowadzanej zmiany w przedsiębiorstwie i rozpoznają główne przyczyny niepowodzeń w zarządzaniu zmianą. Szkolenie dostarczy wiedzy, umiejętności i zdolności do zarządzania procesami zmian – dzięki którym menedżerowie będą potrafili skutecznie wdrożyć transformację cyfrową.Korzyści dla Uczestnika

 • Zdobędzie wiedzę dotyczącą tego jak komunikować zmiany, jak je wyjaśniać, a nie tylko o nich informować
 • Pozna rolę precyzowania celów zmiany, jej etapów oraz przewidywanych rezultatów
 • Wykształci umiejętność komunikowania zmiany w sposób motywujący zespół do współdziałania
 • Nauczy się właściwie wspierać wdrażanie zmian i pozna strategie komunikacyjne zgodnne z kulturą organizacyjną, wpływające na budowanie pozytywnych postaw wobec zmian
 • Uświadomi sobie rolę dialogu w budowaniu klimatu sprzyjającego wdrażaniu zmian

Korzyści dla Organizacji

 • Redukcja kosztów związanych z wprowadzaniem zmian
 • Budowanie kultury świadomości
 • Wzmocnienie współpracy w Organizacji
 • Skrócenie czasu wprowadzania zmian w organizacji
 • Stworzenie komunikacji dwukierunkowej (dialogu) w zmianie

Program szkolenia


Chcesz wiedzieć więcej? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą!


  Zgody i informacje


  Metodyka szkolenia

  Uczestnicy pracują warsztatowo – poprzez gry, ćwiczenia, studia przypadków – uczą się i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują własny zbiór najważniejszych narzędzi, które będą przydatne w ich pracy zawodowej. Wszystkie studia przypadków i ćwiczenia dobrane są do specyfiki danej Organizacji i do tego typu sytuacji, z jakim Uczestnicy mogą spotykać się w swojej codziennej pracy.

  Metody: ćwiczenia oparte na przygotowanych przed szkoleniem materiałach; fabularne gry szkoleniowe; filmy; facylitacja i dyskusja moderowana jako narzędzia omawiania jednostek tematycznych i ćwiczeń; feedback trenerski i feedback partnerski jako techniki organizacji wniosków; narzędzia pozwalające na dokonanie autodiagnozy Uczestników w zakresie posiadanego poziomu kompetencji/predyspozycji.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300


  POWIĄZANE PRODUKTY