Szkolenia menedżerskie

Praca zdalna - komunikacja, planowanie czasu i narzędzia

Cele szkolenia

Celem szkolenia „Praca zdalna - komunikacja, planowanie czasu i narzędzia” jest wyposażenie menedżerów w skutecznie metody porozumiewania się z pracownikami w warunkach pracy zdalnej lub hybrydowej. Uczestnicy poznają zasady delegowania zadań, przy uwzględnieniu poziomu dojrzałości pracowników oraz ich indywidualnego stylu komunikacyjnego. Dowiedzą się jak koordynować pracę zespołu online oraz wspierać w realizacji celów i kontrolować ich realizację. Jak motywować w zależności od indywidualnego stylu oraz osobowości pracownika. Przećwiczą rozmowy motywujące oraz przekazywanie trudnych decyzji. Uświadomią sobie również jak eliminować bariery w pracy online oraz nauczą się radzić sobie ze stresem i obawami zespołu.


Korzyści dla uczestnika

 • Umiejętność prowadzenia skutecznych rozmów zdalnych
 • Poznanie skutecznych narzędzi do pracy zdalnej
 • Efektywniejsze zdalne zarządzanie zespołem
 • Wspieranie, inspirowanie i motywowanie pracowników
 • Lepsze budowanie więzi i relacji w zespole

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie ducha zespołowości w strukturze rozproszonej
 • Lepsze zrozumienie różnic komunikacyjnych i dopasowanie narzędzi do odbiorcy
 • Otwarta komunikacja w zespole
 • Wzmocnienie współpracy w zespole

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Podczas warsztatu wykorzystamy metody: burzy mózgów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, prezentacji i symulacji rozmów. Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych, a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z zarzadzaniem zespołem w strukturze rozproszonej (umiejętność).

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: