Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Savoir vivre
w biznesie

Cele szkolenia


Celem szkolenia "Savoir vivre w biznesie" jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat właściwych, akceptowalnych i pozytywnie kształtujących wizerunek osobisty zachowań w kontekście sytuacji biznesowych.

Często napotykamy trudności w zrozumieniu zasad etykiety biznesowej, ponieważ w odróżnieniu od norm społecznych czy rodziny, nie istnieje jednoznaczny kodeks. W biznesie, ton nie jest określony sztywnymi regułami, ale raczej wymaga inteligentnego połączenia wskazówek zdrowego rozsądku z troską, szacunkiem i uczciwością w relacjach z partnerami biznesowymi. Pierwsze wrażenie, które wywiera na potencjalnym kliencie lub współpracowniku, może mieć istotny wpływ na dalszy charakter naszej relacji z nimi.
Program szkolenia


Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: