Szkolenia menedżerskie  Szkolenia menedżerskie


Budowanie kultury „no blame” w organizacji

Cele szkolenia


Twórcze myślenie jest definicją tzw. myślenia lateralnego. W latach 60. Edward de Bono zdefiniował sposób myślenia, który warunkuje nowe spojrzenie na sytuację, dostrzeganie nowych możliwości, nowych idei, a także sposób przeformułowania problemów, aby dzięki nowemu spojrzeniu dać sobie szansę rozwiązania ich nieszablonowo.

Myślenie lateralne to umiejętność wyzbycia się „sztywnego” postrzegania rzeczywistości, ale także umiejętność patrzenia na problem z różnych stron i perspektyw. Przeciwieństwem myślenia lateralnego jest schemat myślowy określany mianem wertykalnego. Podejście wertykalne jest metodą myślenia liniowego, schematycznego, analitycznego. O ile podejście wertykalne świetnie sprawdza się np. w naukach ścisłych, gdzie każdy krok jest precyzyjnie określony, a działanie zgodnie ze schematem czy wzorem zapewnia poprawność (np. równania matematycznego), to takie podejście na gruncie generowania rozwiązań czy rozwiązywania problemów zabija twórcze myślenie oraz podejście nieszablonowe.

Chcąc działać nieszablonowo należy uruchomić twórcze myślenie, które jest możliwe wówczas, gdy patrzymy lateralnie! 

Stymulowanie kreatywności jest wstępem do innowacyjności, do próbowania, eksperymentowania, wprowadzania nowatorskich rozwiązań. W dzisiejszych czasach w tak dużej zmienności innowacyjne podejście do biznesu jest warunkiem koniecznym, by nie zostać w tyle.


Korzyści dla uczestnika


 • Poznanie zasad sprzyjających twórczemu myśleniu i kreowaniu innowacji
 • Zdiagnozowanie własnych preferencji poznawczych, odkrywanie osobistego potencjału kreatywnego myślenia
 • Przećwiczenie najważniejszych operacji umysłowych wspierających twórcze myślenie
 • Trenowanie metod i technik kreatywności i poszukiwania innowacji
 • Nauczenie się wdrażania innowacje i trwałych zmian w zespole

Korzyści dla organizacji


 • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie usprawnień, optymalizacji i poszukiwanie nowych rozwiązań
 • Zwiększenie motywacji pracowników i zespołów do tworzenia innowacji
 • Pobudzanie myślenia out of the box
 • Budowanie kultury innowacyjnej w firmie

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia


  Zajęcia prowadzone są przy pomocy aktywizujących metod partycypacyjnych. Są one oparte na ćwiczeniach praktycznych, prezentacjach i dyskusjach. Udział w zadaniach zespołowych daje słuchaczom możliwość obserwacji zjawisk i czynników decydujących o efektywności metod stosowanych przy radzeniu sobie z sytuacjami zawodowymi. Wśród metod warsztatowych wykorzystywanych podczas zajęć znajdują się m.in.:

  • ćwiczenia indywidualne – zadania pozwalające na pracę z własnymi przekonaniami dotyczącymi pracy;
  • symulacje - ćwiczenie umiejętności i własnego stylu kierowania poprzez pracę w parach lub trójkach z obserwatorem;
  • demonstracja - obserwowanie trenera podczas sesji pokazowej, jego umiejętności i standardu prowadzenia rozmowy z pracownikiem;
  • ćwiczenia interaktywne - pozwalające na aktywne nabywanie prezentowanych umiejętności, w razie potrzeby ćwiczenie na rzeczywistych, codziennych sytuacjach;
  • dyskusje grupowe - pozwalające lepiej zrozumieć prezentowaną tematykę, wprowadzają element poznawczy i integrują wiedzę z rzeczywistymi doświadczeniami;
  • mini-wykłady połączone z prezentacjami - wprowadzają nowe zagadnienia, podsumowują kluczowe pojęcia, dostarczają wiedzę jak skutecznie działać w danej sytuacji;
  • projektowanie rozwiązań w oparciu o Design Thinking (myślenie projektowe).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300