Szkolenia zarządzanie zespołem  Szkolenia Zarządzanie zespołem


Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym

Cele szkolenia

Leniwi, roszczeniowi, krnąbrni - tak często patrzy się na przedstawicieli młodego pokolenia. Sztywni, apodyktyczni, zamknięci na nowości - takie zarzuty wędrują w drugą stronę. Czy rzeczywiście różnimy się od siebie tak bardzo? Jak znaleźć wspólny język i zrozumienie? Czy da się współpracować efektywnie przez wiele lat w zespole wielopokoleniowym? Jak nim skutecznie zarządzać? Jakie są grupy millenialsów i jak do nich docierać? Jak motywować i budować lojalność? Na te pytania odpowiemy sobie na warsztacie. Głównym celem szkolenia „Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” jest tworzenie synergii w zespołach multigeneracyjnych.


Korzyści dla uczestnika

 • Zrozumienie funkcjonowania różnych pokoleń
 • Umiejętność dopasowania stylu komunikacji do pokolenia
 • Korzystanie z siły różnorodności, zasobów różnych pokoleń
 • Wymiana wiedzy, doświadczenia i umiejętności pomiędzy pokoleniami

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost synergii w zespołach multigeneracyjnych
 • Poprawa efektywności poprzez czerpania różnorodnych zespołów
 • Lepsze zrozumienie różnic komunikacyjnych i dopasowanie komunikatu do odbiorcy
 • Wzmocnienie współpracy w zespole

Program szkolenia 1. X, Y, Z, Alfa… czyli co nas czeka w przyszłości
 • Kolejne generacje – badania i prognozy
 • Rola i znaczenie nowych pokoleń na rynku pracy i w biznesie

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Szkolenie jest interaktywne i wymaga dużego zaangażowania Uczestników (do 80% czasu), co pozwala im zastosować poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trener stosuje zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych, a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik przy zastosowaniu narzędzi w zarzadzaniu i współpracy pokoleniowej (umiejętność). W trakcie szkolenia Uczestnicy: dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczną, symulują scenki feedbackowe, ćwiczą pożądane zachowania, udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracowują dobre praktyki współpracy i komunikacji wielopokoleniowej.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300