Szkolenia obsługa klienta

Obsługa reklamacji

Cele szkolenia

Szkolenie „Obsługa reklamacji” jest skierowane do osób, które pracują w dziale obsługi klienta/obsługi reklamacji. Celem szkolenia jest wsparcie rozwoju w zakresie prowadzenia trudnych rozmów z zakresu obsługi reklamacji. Podczas warsztatu uczestnicy lepiej zrozumieją, jak przebiega dynamika relacji w kontaktach z Klientem zgłaszającym reklamacje. Rozwiną umiejętności zarządzania procesem obsługi reklamacji oraz zapoznają się z różnymi emocjami związanymi z pracą z klientami zgłaszającymi reklamacje. Rozwiną także umiejętności wykorzystywania emocji do lepszego rozumienia potrzeb Klientów, a także nauczą się zachowania w trudnych sytuacjach w kontaktach z Klientami.


Korzyści dla uczestnika

 • Nabycie umiejętności praktycznych zwiększających skuteczności osób obsługujących reklamacje
 • Poznanie zasad asertywnej komunikacji podczas obsługi reklamacji
 • Poznanie metod definiowania realnych potrzeb klientów
 • Poznanie metod radzenia sobie z obiekcjami klientów
 • Poznanie metod obsługi reklamacji
 • Nabycie umiejętności komunikacji „trudnymi” z klientami
 • Rozwój umiejętności odpowiedniej argumentacji

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa jakości obsługi klienta
 • Wzrost satysfakcji klientów
 • Uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej
 • Budowanie wizerunku organizacji

Program szkolenia

 1. Nasza najważniejsza rola – aktywne kierowanie rozmową
 • Aktywne kierowanie reklamacjami – wprowadzenie
 • Schematy prowadzenia rozmów reklamacyjnych
 • Jak robimy to teraz? – analiza doświadczeń
 • Ćwiczenie: „warsztaty stolikowe” – przypomnienie i analiza skuteczności dotychczas stosowanych narzędzi komunikacyjnych. W grupach tabela na FC: co znają, pamiętają, stosują oraz jak i czy to działa. Dyskusja z grupą – jak to robią, co działa, co nie działa. Jeśli pojawią się negatywne emocje – zbieramy je, analizujemy na co mamy wpływ i na tym się skupiamy
 • Emocje podczas reklamacji – wróg czy sojusznik
  • Emocje a uczucia, schemat powstawania emocji, kierowanie emocjami, panowanie nad sobą
  • Jak powstają emocje i o czym informują nas emocje?
  • Emocje jakie towarzyszą w trudnych sytuacjach, rozmowach z Klientami
  • Jak sobie radzić z emocjami przenoszonymi od Klientów, jak nie zarażać się nimi
  • Fazy gniewu, techniki dostrajania, obniżania emocji
  • Stres w miejscu pracy a efektywność zawodowa. Analiza naszych reakcji na te sytuacje (szanse i zagrożenia związane z naszym dotychczasowym podejściem)
 • Ćwiczenie: Opracowanie scenariusza rozmowy reklamacyjnej – zebranie informacji o potrzebach i interesach Klienta. Uczestnicy w grupach opracowują zestaw niezbędnych informacji, które muszą uzyskać podczas rozmowy oraz kolejnych etapów prowadzenia rozmowy. Wypracowana lista i scenariusz będzie stanowić narzędzie pracy w przyszłych przykładach rozmów
 • Podstawowe zachowania podczas rozmów
 • Blokady, bariery, filtry informacyjne – przyczyny i metody eliminacji. Przyczyny i dynamika sytuacji konfliktowych wynikających z zakłóceń w komunikacji z Klientami
 • Najważniejsze umiejętności prowadzenie rozmów
  • Unikanie usprawiedliwiana się
  • Branie odpowiedzialności na siebie
  • Sterowane przebiegiem
  • Nie używanie zwrotu nie
  • Zakazane zwroty
 • Ćwiczenie – wypracowanie listy „zakazanych zwrotów” – czyli tych słów, sformułowań i zwrotów które wywołują negatywne reakcje w trakcie rozmów z Klientami
 • Ćwiczenie Najważniejsze umiejętności prowadzenie rozmów (w parach lub trójkach). Uczestnicy ćwiczą na konkretnych przykładach z ich biznesu jak prowadzić rozmowę zgodnie z wypracowanymi zasadami
 1. Jak prowadzić dialog z Klientem podczas obsługi reklamacji
 • Gry Klientów – relacja, współczucie, siła, nieznajomość warunków
 • Najczęstsze metody wykorzystywane podczas rozmów w celu manipulowania rozmówcą
  • Odwołanie się do autorytetu
  • Generalizacja i konformizm
  • Technika odzwierciedlania zachowań i zwrotów rozmówcy
  • Prośby o przysługę
  • Odwoływanie się do wyższej instancji
  • Grożenie konsekwencjami medialnymi
  • Zachowania deprecjacyjne
  • Metoda faktów dokonanych
  • Wykorzystanie techniki wyuczonej bezradności
  • Pokazywanie korzyści w przyszłości
  • Wzbudzanie poczucia winy
  • Wykorzystanie zasady wzajemności
 • Jak prowadzić dialog z Klientem – praktyczne warsztaty prowadzenia rozmowy reklamacyjnej
  • Techniki odmawiania, techniki wspomagające odmowę
  • Element konsekwencji – zdarta płyta i zapowiedź sankcji
  • Trening technik - Uczestnicy w parach i trójkach ćwiczą asertywną interwencje na konkretnych przykładach biznesowych
  • Techniki asertywnego reagowania na agresję lub uogólnioną ocenę
  • Stawianie granic
  • Technika panowania nad emocjami w konflikcie: metoda FUKO
  • Asertywność w egzekwowaniu ustaleń i podejmowaniu decyzji
 1. Techniki prowadzenia komunikacji reklamacyjnej (bezpośredniej, mailowej, telefonicznej)
 • Podstawowe schematy i zasady komunikacji z Klientami
 • Precyzyjne określanie celu rozmowy
 • Przypomnienie narzędzi: aktywne słuchanie, pytania, parafrazy i inne narzędzia komunikacyjne
 • Różne typy potencjalnych rozmówców
 • Każda grupa samodzielnie przygotowuje i samodzielnie przedstawia swoje casy
 • Grupy samodzielnie przygotowują się do procesu rozmów
 • Zadaniem grupy jest przeprowadzenie procesu przez pokazywane wcześniej etapy
 • Wybrany przez prowadzącego Reprezentanci grupy będą prowadzić praktyczne rozmowy z Partnerem z wykorzystaniem wybranych technik
 • Po zakończeniu scenek następuje omówienie na forum plenarnym

 1. Radzenie sobie z obiekcjami Klientów
 • Czy trudny Klient jest naprawdę trudny? Osobowość, potrzeby, typ Klienta
 • Czy mam wpływ na trudną sytuację? Trudne sytuacje wynikające ze strony sprzedawcy, kupującego czy czynnika zewnętrznego?
 • Rodzaje obiekcji i narzędzia do ich zwalczania
 • Kroki postępowania z obiekcjami
 • Ćwiczenie Najważniejsze umiejętności prowadzenie rozmów – argumentacja (w parach lub trójkach). Uczestnicy ćwiczą na konkretnych przykładach z ich biznesu jak argumentować podczas rozmowy
  • Określenie własnych skutecznych zachowań w trakcie rozmów
  • Poznanie własnego stylu prowadzenia dialogu argumentacyjnego własnych zachowań i sposobów przekonywania
  • Obserwowanie swoich reakcji na zachowania innych
 • Zadaniowe podejście do tych sytuacji – ćwiczenie bank racjonalnych rozwiązań. Wypracowanie pomysłów na opanowanie emocji podczas rozmów.
 • „Bank obiekcji” – związanych z ofertą. Warsztaty stolikowe – praca w grupach/ prezentacja efektów/ podsumowanie/wnioski
 • Techniki obchodzenia obiekcji – „magiczne słowa i zwroty”
  • Prezentacja „magicznych zwrotów” służących do przeramowania
  • W grupach: Każda dostaje po kilka obiekcji z listy. Zadanie: poradzić sobie z nimi z wykorzystaniem poznanych technik
  • Każda grupa prezentuje rozwiązania za pomocą scenek
 • Skuteczna finalizacja – techniki finalizacji rozmowy
 1. Asertywna postawa w rozmowach reklamacyjnych
 • Rola asertywnej postawy podczas obsługi reklamacji
 • Asertywne zobowiązanie Klienta – schemat
 • Techniki wspomagające asertywna odmowę w negocjacjach reklamacyjnych
 • Jak reagować na krytykę ze strony Klienta?
 • Techniki asertywnego reagowania na agresję lub uogólnioną ocenę
 • Jak reagować na próby manipulacji ze strony Rozmówcy?
  • Akceptacja komplementów
  • Zamiana oceny na opinie
  • Demaskowanie aluzji
  • Uprzedzanie krytyki
  • Przyznanie się do błędu
  • Zdarta płyta
  • Złamanie zasady wzajemności
  • Stawianie granic
  • Radzenie sobie z agresją – schemat postępowania
  • Technika hamulca agresji i przekleństw
  • Asertywność w egzekwowaniu ustaleń i podejmowaniu decyzji
  • Schemat asertywnej interwencji. Drabina interwencji

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Metody dopasowujemy do potrzeb zebranych od Uczestników, Przełożonych i HR. Bardzo często są dokonujemy odsłuchy rozmów prowadzone w ramach analizy potrzeb szkoleniowych. Najczęstsze metody szkoleniowe to: scenki diagnostyczne, scenki treningowe, symulowanie trudnych rozmów, ćwiczenia w podgrupach, prezentacje różnych modeli, testy. Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu, koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział uczestników szkolenia sięga 80% czasu. Program przebiega według następującej dynamiki: mini wykłady o zasadach, modelach, technikach i narzędziach (wiedza), oraz ćwiczenie nowych technik radzenia sobie z obiekcjami oraz zapobiegania takim sytuacjom (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: