Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Planowanie, delegowanie i organizacja pracy

Cele szkolenia

Główny cel szkolenia otwartego „Planowanie, delegowanie i organizacja pracy” to podwyższenie kompetencji w organizacji czasu pracy własnej i podległych pracowników oraz delegowaniu zadań. Uczestnicy nauczą się analizować własne kompetencje, które dotyczą reguł planowania i ustalania priorytetów zadań. Poznają praktyczne narzędzia optymalizujące planowanie i organizację pracy własnej oraz zespołu. W programie szkolenia uwzględniamy wykorzystanie narzędzi IT do skutecznego zarządzania czasem oraz metody delegowania zadań i uprawnień.
Program szkolenia
Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: