nr RPSW.08.05.01-26-0043/19


DOBRY START 2.0

Cel


Poprawa jakości kształcenia w ZSTO, ZSTI, ZSP1 w Busku-Zdroju poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych 330 uczniów i uczennic ZSTO, ZSTI, ZSP1 ( K-130 , M- 200), doskonalenie umiejętności 23 nauczycieli zawodu w ZSTiO i ZSTI ( K-9, M-14 ) i doposażenie pracowni we wszystkich szkołach, do dnia 30.09.2021 r.

Projekt realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Priorytet VIII, Działanie 8.5, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.


Grupa docelowa


 • Placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Powiat Buski, tj.:
  • Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju
  • Technikum nr 2 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-
  • Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju
 • 330 uczniów II i III klas Technikum nr 1 w ZSP, Technikum nr 2 w ZSTI i Technikum nr 3 w ZSTiO, z podziałem na:
  • Technikum nr 1 w ZSP (II i III klasy o profilach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych – 60 UP: 50 K, 10 M)
  • Technikum nr 2 w ZSTI (II i III klasy o profilach: technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych – 135 UP: 35 K, 100 M)
  • Technikum nr 3 w ZSTiO (II i III klasy o profilach: technik, hotelarstwa, t. architektury krajobrazu, t. budownictwa i t. geodeta, 135 UP: 45 K, 90 M)
 • 23 nauczycieli przedmiotów zawodowych w Technikum nr 2 w ZSTI i Technikum nr 3 w ZSTiO

Co otrzymują uczestnicy:


 • W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 w ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:
  • Dodatkowe zajęcia umożliwiające uzupełnianie umiejętności zawodowych uczniów
  • Staże zawodowe dla uczniów
  • Zakup wyposażenia pracowni zawodowych, w tym sprzętu TIK
  • Doskonalenie umiejętności nauczycieli
  • Doradztwo zawodowe dla uczniów

Efekty projektu:


Poprawa jakości kształcenia w ZSTO, ZSTI, ZSP1 w Busku-Zdroju poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych 330 uczniów i uczennic ZSTO, ZSTI, ZSP1 ( K-130 , M- 200), doskonalenie umiejętności 23 nauczycieli zawodu w ZSTiO i ZSTI ( K-9, M-14 ) i doposażenie pracowni we wszystkich szkołach, do dnia 30.09.2021 r.

Finansowanie projektu:


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet VIII, Działanie 8.5 Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.