Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


MS POWERPOINT
 

Cele szkolenia

Głównym celem dwudniowego szkolenia otwartego "MS PowerPoint" jest rozwój umiejętności korzystania z najpopularniejszego narzędzia do tworzenia profesjonalnych prezentacji biznesowych. Przed przystąpieniem do szkolenia każdy Uczestnik wypełnia test online, który pozwoli ustalić jego poziom biegłości w korzystaniu PowerPointa. Warsztat umożliwia usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy oraz zuniformuzowanie metodologii prowadzenia biznesowych prezentacji.
Program szkolenia


Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: