DORADZTWO

Realizujemy długofalowe projekty doradcze. Prowadzimy zarówno facylitacje i moderowane warsztaty, Design Thinking. Wdrażamy projekty dotyczące budowania strategii firmy, sprzedaży, zarządzania zmianą, czy usprawnień organizacyjnych. Realizujemy działania związane z digital transformation, budowania kultury innowacyjnej oraz doradztwa HR.

Stosujemy takie narzędzia jak: MTQ48 I MTQ PLUS, REISS MOTIVATION PROFILE (RMP), INSIGHTS DISCOVERY™, FRIS®, DELIGHT INDEX™, ILM72, Extended DISC®, INSIGHTFUL PROFILER™ (IP121), THOMAS INTERNATIONAL, Mindsonar® , Clifton Strengthsfinder, AC/DC, badania kompetencji 360 oraz wywiady behawioralne. Prowadzimy również projekty związane z zarządzaniem kompetencjami i tworzeniem ścieżek rozwoju, systemów wynagrodzeń, a także badań satysfakcji w organizacjach.

Działania doradcze realizujemy zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów. Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord. Uczestnicy otrzymują materiały/raporty w wersji pdf, oraz certyfikat online. W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakoś spotkania.

Obszary tematyczne: