Szkolenia sprzedażowe

Negocjacje

Cele szkolenia

Szkolenie z zakresu negocjacji ma na celu wsparcie wszystkich osób stykających się każdego dnia z negocjacjami w rozpoczęciu lub finalizacji rozmów negocjacyjnych. Punktem wyjścia szkolenia jest trening przygotowania się do negocjacji (tak, by emocje nie wzięły góry, by „na chłodno” ustalić satysfakcjonujące i korzystane warunki i parametry negocjacyjne). Kolejnymi etapami są kolejno: wywieranie wpływu, czyli nabycie wprawy w konstruowaniu skutecznej argumentacji o charakterze perswazyjnym, psychologiczne sposoby zwiększania skuteczności negocjacji (triki negocjacyjne, polityka prowadzenia ustępstw w negocjacjach etc.) oraz finalizacja rozmów negocjacyjnych i kontraktowanie ustaleń poczynionych w procesie negocjacyjnym. Dzięki takim umiejętnościom Uczestnicy nabiorą pewności siebie w rozmowach negocjacyjnych oraz będą potrafili skutecznie osiągać zamierzone cele.

Uczestnicy dowiedzą się ponadto jak sterować procesami negocjacyjnymi zarówno na poziomie psychologicznym (emocje, stopień satysfakcji partnera negocjacyjnego etc.) jak i na poziomie merytorycznym (jak sterować tzw. kotwicą negocjacyjną, jak wykorzystać wiedzę nt. BATNA etc.)


Korzyści dla uczestnika

 • Dowie się, jak skutecznie przekonywać, a w konsekwencji osiągać zamierzone cele biznesowe i perswazyjne
 • Pozna, jakie są jego atuty w procesie negocjacji
 • Nauczy się dopasowywania swojego przekazu do typu Klienta
 • Zrozumie, jak kreować postawę asertywną wobec Klienta i nie będzie ulegał niekorzystnym warunkom negocjacji, które proponuje partner negocjacyjny
 • Będzie potrafił prowadzić efektywne negocjacje z Klientami
 • Nauczy się rozpoznać, w jakie „gry” grają negocjatorzy, skutecznie je demaskować oraz radzić sobie z nimi, utrzymując jednocześnie partnerskie relacje z Klientami

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie świadomości biznesowej negocjatorów
 • Wyższe wyniki biznesowe
 • Tworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu i jako taki koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych doświadczeniem.

  Interaktywny warsztat z zakresu negocjacji to 80% czasu przeznaczonego na praktykę (case-studies, symulacje, gry negocjacyjne, negocjacje w parach etc.). Szkolenie skoncentrowane jest zarówno na poziomie narzędzi (dostarczenie Uczestnikom technik, modeli, które czynią proces negocjacji skutecznym), jak i na poziomie postaw oraz przekonań (inspirowanie do wykorzystywania w/w narzędzi w swojej bieżącej pracy, codzienności).

  Każdy z rekomendowanych modułów zawiera wyselekcjonowane narzędzia, które w trakcie warsztatów Uczestnicy poznają, ćwiczą, a następnie realnie szukają możliwości zaadoptowania ich do własnych stanowisk i środowiska firmy. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik związanych z tematem szkolenia (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: