Szkolenia efektywność osobista


Siła wewnętrzna a efektywność osobista

Cele szkolenia


O tym, jak ważnym jest, aby w ramach rozwoju własnej efektywności coraz lepiej rozumieć zachowania własne i innych, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Ludzie inteligentni emocjonalnie i społecznie posługują się w swoim codziennym funkcjonowaniu mechanizmem, który można nazwać rezonansem emocjonalnym – stale kierują swoją uwagę na sygnały emocjonalne wysyłane przez innych ludzi (ale też i te wysyłane przez siebie samych), a wiedzę o stanach emocjonalnych wykorzystują z powodzeniem w podejmowaniu wszelkich decyzji oraz w stymulowaniu reakcji i pożądanych interakcji personalnych.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla osób chcących wzmocnić biznesową efektywność poprzez budowanie satysfakcjonujących relacji i pozytywne rozwiązywanie problemów wynikających ze współpracy z innymi w oparciu o dotarcie do źródła wewnętrznej mocy.

Inteligencja emocjonalna i społeczna łączy się z modelem odporności psychicznej i przejawia się w zdolności dogadywania się z ludźmi oraz zachęcania ich do współpracy przy jednoczesnym dbaniu o własną satysfakcję i efektywność. Jest to wyczulenie zarówno na potrzeby innych, jaki i swoje własne, połączone z umiejętnością okazywania empatii oraz jasnego wyrażania własnych myśli i przekonań.


Korzyści dla uczestnika


 • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych
 • Wzrost samoświadomości
 • Rozwinięcie inteligencji emocjonalnej
 • Efektywne zarządzanie stresem
 • Rozwinięcie umiejętności pracy w zespole

Korzyści dla organizacji


 • Wzrost efektywności pracowników
 • Poprawa atmosfery w pracy
 • Podnoszenie poziomu odporności psychicznej pracowników
 • Zwiększenie lojalności i zaangażowania pracowników
 • Zmniejszenie absencji i rotacji pracowników
 • Zwiększenie innowacyjności i elastyczności organizacji

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia


  Zajęcia prowadzone są przy pomocy aktywizujących metod partycypacyjnych. Są one oparte na ćwiczeniach praktycznych, prezentacjach i dyskusjach. Udział w zadaniach zespołowych daje słuchaczom możliwość obserwacji zjawisk i czynników decydujących o efektywności metod stosowanych przy radzeniu sobie z sytuacjami zawodowymi.

  Wśród metod warsztatowych wykorzystywanych podczas zajęć znajdują się m.in.:

  • ćwiczenia indywidualne – zadania pozwalające na pracę z własnymi przekonaniami dotyczącymi pracy
  • Symulacje - ćwiczenie umiejętności i własnego stylu komunikacji poprzez pracę w parach lub trójkach z obserwatorem
  • Demonstracja - obserwowanie trenera podczas sesji pokazowej, jego umiejętności i standardu prowadzenia rozmowy ze współpracownikami
  • Ćwiczenia interaktywne - pozwalające na aktywne nabywanie prezentowanych umiejętności, w razie potrzeby ćwiczenie na rzeczywistych, codziennych sytuacjach
  • Dyskusje grupowe - pozwalające lepiej zrozumieć prezentowaną tematykę, wprowadzają element poznawczy i integrują wiedzę z rzeczywistymi doświadczeniami
  • Mini-wykłady połączone z prezentacjami - wprowadzają nowe zagadnienia, podsumowują kluczowe pojęcia, dostarczają wiedzę jak skutecznie działać w danej sytuacji;
  • Projektowanie rozwiązań w oparciu o design thinking (myślenie projektowe).

  Badanie kwestionariuszowe: Przed rozpoczęciem warsztatów uczestnicy będą poproszeni o badanie kwestionariuszem wypalenia zawodowego w celu uzyskania rzetelnych informacji dotyczących stopnia zaistnienia w/w problemu w danej grupie uczestników. Czas badania ok. 20 min.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: