Zarządzanie zmianą  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Zarządzanie
zmianą

Cele szkolenia

Podczas szkolenia otwartego „Zarządzanie zmianą” Uczestnicy zgłębią wiedzę o etapach procesu zmiany i metodach zarządzania zmianą, a także poznają modele prawidłowego przebiegu zmian. Autorski program zawiera również zagadnienia dotyczące identyfikowania roli wprowadzanej zmiany oraz głównych przyczyn niepowodzeń w zarządzaniu zmianą. Szkolenie stanowi trening umiejętności przydatnych do zarządzania procesami zmian, dzięki którym menedżerowie będą skutecznie wdrażać rozwiązania wspomagające cyfrową transformację.
Program szkoleniaPraktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: