„MENADŻER 4.0”

Dofinansowanie doradztwa i szkoleń, w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.

Dla właścicieli i współwłaścicieli firm, pracowników firm zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz pracowników firm, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Wsparcie kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

ROZWÓJ KOMPETENCJI

CERTES Sp. z o.o. jest operatorem środków przeznaczonych na doradztwo i szkolenia dla przedsiębiorców w ramach projektu „MENADŻER 4.0” dofinansowywanego ze środków z UE.

POZYSKAJ FINANSOWANIE NA DORADZTWO I/LUB SZKOLENIA DLA FIRM

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

FORMULARZ REJESTRACYJNY DOSTĘPNY JEST W ZAKŁADCE "PLATFORMA".


Wsparcie w ramach Projektu może obejmować jedną z dwóch opcji:

OPCJA I

 • Refundacja wydatków dotyczących opracowania analizy potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji, w tym analizy potrzeb kompetencyjnych;
 • Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC);

OPCJA II

 • Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC) – dot. przedsiębiorstw, które posiadają analizę, nie starszą, niż 3 lata.


DLACZEGO WARTO?REFUNDACJA

80% kosztów doradztwa i 100% kosztów szkoleń

GRUPY KOMPETENCJI MENADŻERA W ZAKRESIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ WG. OKMC:

 • Zarządzanie transformacją cyfrową w obszarze organizacji
 • Zarządzanie transformacją cyfrową w obszarze technologii
 • Zarządzanie transformacją w obszarze procesów


SZEROKI WYBÓR

Ty wybierasz z Bazy Usług Rozwojowych PARP firmę szkoleniową lub doradczą.


PROSTA PROCEDURA

Składasz wniosek o refundację - korzystasz (także Twoi pracownicy) z doradztwa i szkolenia - składasz dokumenty po realizacji usługi - otrzymujesz refundację. W każdej chwili możesz liczyć na naszą pomoc!
Usługi w ramach projektu MENADŻER 4.0

 • Analiza potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie cyfryzacji, w tym analiza potrzeb kompetencyjnych o ile przedsiębiorstwo nie dysponuje taką analizą
 • Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z ww. analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnie z Opisem Kompetencji Menadżerskich w zakresie Cyfryzacji.

Kompetencje menadżera odpowiedzialnego za transformację cyfrową obejmują trzy główne obszary związane z wdrażaniem zmian w:

 • Obszarze organizacyjnym:
  • Zarządzanie transformacją cyfrową
  • Opracowanie modelu biznesowego
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie produktem
  • Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku
  • Marketing w gospodarce cyfrowej
  • Sprzedaż w gospodarce cyfrowej
 • Obszarze technologii:
  • Przedsiębiorczość technologiczna
  • Bezpieczeństwo cyfrowe
  • Zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce
 • Obszarze procesów:
  • Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej
  • Zarządzanie zintegrowanymi danymi