Polityka Prywatności
i zasady przetwarzania
danych osobowych

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOLENIA.CERTES.PL

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o tym, w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe Klienta w związku z obsługą strony szkolenia.certes.pl oraz poszczególnych jego funkcjonalności.

DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest spółka CERTES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Hafciarska 11 (04-704), właściciel strony szkolenia.certes.pl.

KONTAKT

Kontakt dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych jest możliwy pod adresem email daneosobowe@certes.pl lub listowanie pod adresem CERTES Sp. z o.o. ul. Hafciarska 11 Warszawa 04-704, z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W ramach spółki CERTES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 37 RODO, powołana jest osoba odpowiedzialna za sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: Inspektor). Osobą odpowiedzialną za sprawowanie funkcji Inspektora jest Grzegorz Krawczyk. Adres kontaktowy do Inspektora to: ul. Hafciarska 11 Warszawa 04-704, daneosobowe@certes.pl

POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

CERTES pozyskuje dane osobowe Klienta przede wszystkim bezpośrednio od Klienta, który podaje nam swoje dane podczas rejestracji do szkoleń i webinarów na szkolenia.certes.pl, poprzez formularz kontaktowy lub zapisując się do newslettera CERTES. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. adresu siedziby lub numeru NIP Klienta, etc. CERTES otrzymuje w związku z realizacją Umów szkoleniowych. Dane Klienta uzyskiwane są również w związku ze składanymi przez Klienta zapytaniami, reklamacjami oraz w ramach telefonicznego, mailowego lub listownego kontaktu Klienta z CERTES

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są przez CERTES w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności strony szkolenia.certes.pl. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Klientowi możliwości zarejestrowania się na szkolenia.certes.pl oraz możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie od CERTES komunikatów marketingowych drogą elektroniczną, telefoniczną lub przez SMS. Za pośrednictwem strony internetowej Klient może się kontaktować z CERTES w celu zadania pytania czy złożenia reklamacji.
Decydując się na dokonanie rejestracji na szkolenia lub webinary szkolenia.certes.pl, Klient wyraża zgodę na to, że jego dane będą przetwarzane przez CERTES dla potrzeb realizacji usługi. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Klienta płatności, ewentualną wysyłkę materiałów szkoleniowych do wskazanej przez Klienta lokalizacji/ na wskazany adres mailowy, wystawienie dokumentu sprzedaży, jak również umożliwienie Klientowi skorzystania z praw wskazanych w Regulaminie oraz w dokumencie poniżej.
Dane osobowe Klientów CERTES przetwarza dla własnych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie oferty produktów oraz usług CERTES. W ramach działań marketingowych prezentowane są na stronie szkolenia.certes.pl propozycje oferty oraz promocji dopasowane do zainteresowań Klienta. W tym celu dokonywane są czynności profilowania, które nie ma wpływu na prawa lub wolności Klienta.
Dodatkowo, o ile Klient wyrazi odrębną zgodę na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, CERTES wykorzystuje adres e-mail oraz numer telefonu Klienta w celu komunikowania oferty handlowej produktów i usług własnych.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta CERTES przetwarza w poniższym zakresie:

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • adres siedziby
 • adresy dostawy
 • numer NIP
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • historia transakcji (zakres i daty zamówień, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności)
 • bank Klienta i numer rachunku bankowego
 • informacja o sposobie korzystania przez Klienta z strony szkolenia.certes.pl (jeżeli Klient wyrazi zgodę na pliki cookies*)
 • numer IP, z którego Klient komunikuje się z szkolenia.certes.pl
 • informacja o urządzeniu, z którego Klient korzysta odwiedzając stronę szkolenia.certes.pl, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
 • historia komunikacji Klienta z CERTES
 • dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł
 • informacje o źródłach pozyskania danych Klienta
 • zgłoszenia reklamacyjne Klienta
 • q) dodatkowe informacje o Kliencie, które mogły być przekazane przez Klienta w treści komunikacji z CERTES, w korespondencji e-mail lub w rozmowie telefonicznej z CERTES
 • zgody udzielone przez Klienta

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych Klienta jest zależna od tego w jakim celu są przetwarzane.:

 • dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji na szkolenia.certes.pl przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • jeśli Klient wyraził odrębną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji komunikacji marketingowej drogą elektroniczną lub telefoniczną;
 • dane osobowe podane przez Klienta przy okazji zamówień na stronie szkolenia.certes.pl przetwarzane są w celu wywiązania się z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia Klientowi skorzystania ze wszelkich praw przewidzianych Regulaminem;
 • dane dotyczące korzystania przez Klienta ze strony szkolenia.certes.pl, które uzyskiwane są za pośrednictwem plików cookies, przetwarzane są na podstawie zgody Klienta, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;
 • w zakresie zapytań Klienta o opinię, dane osobowe przetwarzane są na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora, w celu stałego polepszania usług i produktów;
 • w przypadku kontaktu Klienta z dowolnymi pytaniami, zbierane są dane z powołaniem na najlepszy i uzasadniony interes, w celu zapewnienia Klientom najwyższego poziomu obsługi i doświadczeń ze stroną szkolenia.certes.pl;
 • wszystkie dane, które CERTES posiada jako administrator, przetwarzane są także w celach marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie ofert i promocji dopasowanych do zainteresowań Klienta.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych osobowych jest zależny od celu ich przetwarzania.:

 • rejestracja na szkolenia.certes.pl – przez okres zarejestrowania Klienta – do czasu wyrejestrowania się z strony; po tym okresie dane Klienta są przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań CERTES Sp. z o.o., do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
 • zgoda na komunikację marketingową drogą elektroniczną lub telefoniczną – do czasu wycofania przez Klienta tej zgody; po tym okresie dane Klienta są przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań CERTES Sp. z o.o., do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
 • realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie dane Klienta są przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań CERTES Sp. z o.o., do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • odpowiedzi na pytania – jeżeli Klient jest zarejestrowanym użytkownikiem szkolenia.certes.pl – zgodnie z ppkt. a) powyżej; jeżeli Klient nie jest zarejestrowanym użytkownikiem szkolenia.certes.pl, przez czas konieczny dla zakończenia procesu obsługi zapytania;
 • dane o sposobie wykorzystania przez Klienta z strony szkolenia.certes.pl (na podstawie plików cookies) oraz dane przetwarzane w bazie marketingowej CERTES – przez cały okres kiedy Klient jest zarejestrowany na stronie szkolenia.certes.pl lub na czas realizacji zamówienia bez rejestracji oraz przez okres 5 lat licząc od momentu zaprzestania korzystania przez Klienta ze świadczonych przez nas usług lub dokonywania zamówienia na szkolenia.certes.pl.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Dane osobowe Klienta CERTES przekazuje wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia Klienta. Dane nie są udostępniane komercyjnie, nie są sprzedawane ani udostępniane w innej formie podmiotom trzecim. Dane osobowe mogą zostać powierzone partnerom biznesowym CERTES w celu:

 • firmom przewozowym – w celu dostawy towaru w związku z realizowaną usługą na adres, wskazany przez Klienta w Zgłoszeniu;
 • firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego dla CERTES, do celów prawidłowego utrzymania strony, wysyłania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną lub telefoniczną oraz prowadzenia właściwej ewidencji sprzedaży, etc.;
 • agencjom marketingowym i PR’owym z którymi współpracujemy w celu zapewnienia najwyższej jakości usług i komunikacji z Klientami, tworzenia najlepszej oferty produktowej i promocyjnej.

W powyższych sytuacjach przekazywane są wyłącznie dane niezbędne do ich realizacji. W każdej sytuacji, kiedy jest to możliwe, CERTES stosuje narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, starając się aby Klienci pozostawali nieidentyfikowalni dla partnerów i podwykonawców. W przypadku realizacji transakcji płatniczych, w związku z realizowanymi przez Klienta zamówieniami, dane osobowe niezbędne dla zrealizowania płatności są udostępniane przez Klienta podmiotom uczestniczącym w realizacji płatności tj. bankom – Klienta oraz bankowi CERTES Sp. z o.o.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

CERTES Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. CERTES przetwarzając dane osobowe ma na uwadze następujące zasady:

 • Zasada adekwatności, polegająca na przetwarzaniu tylko tych danych, które są niezbędne dla realizacji danego celu przetwarzania;
 • Zasada transparentności, polegająca na pełni wiedzy udostępnionej Klientowi na temat procesu przetwarzania danych osobowych. Klient powinien mieć pełnię wiedzy na temat przetwarzania swoich danych osobowych, czemu służy niniejszy dokument.
 • Zasada prawidłowości, polegająca na dołożeniu najwyższej staranności, aby dane osobowe Klienta w bazach CERTES były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, przekazanym przez Klienta. Jeżeli Klient uzna, że dane posiadane przez CERTES są nieprawidłowe lub nieaktualne, może zawiadomić CERTES kontaktując się mailowo pod adresem daneosobowe@certes.pl.
 • Zasada integralności i poufności, polegająca na realizacji niezbędnych starań i zapewnieniu środków w celu zabezpieczenia integralności i poufności danych osobowych Klienta. Stosowane zabezpieczenia są zgodne z przyjętymi standardami i stałe aktualizowane aby zapewnić aktualność wraz z postępem technologicznym. Są to środki fizyczne oraz technologiczne, ograniczające dostęp osób niepowołanych do danych osobowych Klienta i chroniące je przed niekontrolowaną utratą.
 • Zasada rozliczalności, polegająca na przejrzystości zasad i działań umożliwiającej rozliczenie się z każdego działania na danych osobowych oraz w każdej chwili gotowość do udzielenia rzetelnej i klarownej informacji dotyczącej dotychczasowych działań na danych osobowych Klienta.

ZGODY KLIENTA

Użytkownicy szkolenia.certes.pl oraz Klienci CERTES, w trybie współpracy z CERTES i dostępu do produktów i usług, pozostawiają nam następujące zgody:

 • zgoda na komunikację w celach marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – w szczególności komunikowanie informacyjne o zmianach oferty, nowościach, przecenach i akcjach promocyjnych. Jest to zgoda wyrażana w procesie zakładania konta na stronie szkolenia.certes.pl, podczas wypełniania formularza rejestracyjnego;
 • zgody na udostępnienie danych Klienta partnerom CERTES, jeżeli Klient wyrazi zainteresowanie ofertą albo wzajemną współpracą. Wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne i nie jest wymagane, ani nie uzależniamy możliwości korzystania z strony lub realizacji zamówienia od jej wyrażenia przez Klienta.

Jeżeli Klient wyraził zgodę, ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać, wysyłając wiadomość mailową na adres daneosobowe@certes.pl lub listownie na CERTES Sp. z o. o., ul. Hafciarska 11 Warszawa 04-704, z dopiskiem „Dane osobowe”.
Od chwili wycofania przez Klienta zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie wprowadzone, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. CERTES dokłada wszelkich starań, aby te działania odbywały się bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż jeden miesiąc. Wycofanie zgody Klienta nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

Na stronie internetowej szkolenia.certes.pl stosowane są pliki cookies oraz pochodne technologie, zbierające informacje dotyczące korzystania ze strony i przetwarzające je. Nie służą one zbieraniu informacji o konkretnym, identyfikowalnym Kliencie, ale stanowią zbiór danych generalnych. W wyjątkowych przypadkach pozyskiwane informacje mogą stanowić dane uznawane za osobowe. Szczegóły dotyczące plików cookies i zasad ich wykorzystywania znajdują się w dalszej części dokumentu.

* Cookies to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta. Klient samodzielnie może kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na użytkownika do szkolenia/ webinaru lub/i brak możliwości dokonania zamówienia.

Pliki cookies CERTES wykorzystuje w następujących celach:

 • obsługa logowania – weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
 • prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • obsługa formularzy – zabezpieczenie strony przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości strony www),
 • przedstawianie sprofilowanych ofert,
 • statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin strony szkolenia.certes.pl

PRAWA KLIENTA

Ustawa o ochronie danych osobowych daje Klientowi szereg praw. Korzystanie z praw Klienta jest nieodpłatna, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient nadużywa tych praw w sposób nieuzasadniony, np. poprzez codzienne, nieuzasadnione zapytania o udzielenie informacji. Prawa Klienta obejmują:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oznaczające możliwość prośby o informację jakie dane Klienta znajdują się w bazach CERTES; dane takie wysyłane są przez CERTES w jednym z powszechnie używanych formatów plików np. Excel lub Word, lub w pliku tekstowym z rozszerzeniem CSV.
 • Prawo poprawiania swoich danych, oznaczające możliwość modyfikacji swoich danych w sytuacji uświadomienia sobie ich nieprawidłowości lub konieczności ich aktualizacji. W takim przypadku CERTES ma prawo poprosić Klienta o przedstawienie dokumentu poświadczającego zmianę lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, oznaczające możliwość ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych Klienta, jeżeli uzna on że pomimo zastosowania reguły adekwatności, zakres przetwarzania danych jest zbyt szeroki. Jeżeli żądanie Klienta nie stoi w sprzeczności z wymogami prawa oraz w zakresie niezbędnym do celów realizacji umowy, zakres przetwarzania może zostać zawężony zgodnie z oczekiwaniami Klienta.
 • Prawo do sprzeciwu, oznaczające możliwość wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w konkretnym celu, np. do celów marketingowych; w takim przypadku dane osobowe Klienta pozostają przetwarzane przez CERTES w pozostałych obszarach w innych celach, poza tym w którym Klient zgłosił sprzeciw. Prawo do sprzeciwu nie zostanie spełnione w sytuacji wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz w sytuacji, kiedy na podstawie przepisów prawa CERTES ma obowiązek przetwarzania danych, np. danych transakcyjnych i dokumentów zamówień dla celów rozliczeń podatkowych, zobowiązań z tytułu rękojmi czy w świetle obowiązku rozliczalności działań CERTES.
 • Prawo do żądania usunięcia danych, oznaczające możliwość żądania usunięcia z systemów bazodanowych oraz dokumentacji wszelkich informacji zawierających dane osobowe Klienta. Nie zostanie ono spełnione w sytuacji, kiedy na podstawie przepisów prawa CERTES ma obowiązek przetwarzania danych, np. danych transakcyjnych i dokumentów zamówień dla celów rozliczeń podatkowych, zobowiązań z tytułu rękojmi czy w świetle obowiązku rozliczalności działań CERTES. W pozostałych przypadkach zostanie ono zastosowane i w każdym możliwym przypadku, zostanie zastosowana pseudonimizacja, tj. działanie mające na celu uniemożliwienie identyfikacji Klienta bez znajomości właściwego klucza powiązań, znanego wyłącznie osobom uprawnionym przez CERTES.
 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, oznaczające możliwość uzyskania przez Klienta jego pełnych danych osobowych posiadanych przez CERTES, w celu przekazania ich do innego administratora danych.

REALIZACJA PRAW KLIENTA

Klient ma możliwość zgłoszenia każdego ze swoich praw na adres e-mail daneosobowe@certes.pl lub listownie na adres CERTES Sp. z o.o., ul. Hafciarska 11 Warszawa 04-704, z dopiskiem „Dane osobowe”.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Certes Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (04-704) przy ul. Hafciarskiej 11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt do IOD: Grzegorz Krawczyk; daneosobowe@certes.pl; tel.: 22 353 82 20.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO i chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w sposób uniemożliwiający do nich dostęp osobom nieuprawnionym, przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub inne nieuprawnione działania.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
  • przesyłania wiadomości informacyjnych, merytorycznych i marketingowych dotyczących produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO Pani/Pana zgody,
  • wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą);
  • przetwarzanie może też mieć cel zgodny z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. Zautomatyzowane przetwarzanie o którym mowa, będzie odbywało się poprzez zbieranie i analizę danych zawartych w pozyskanych plikach cookies i na bazie podobnych technologii. Konsekwencją takiego działania będzie możliwość uzyskania wyselekcjonowanej informacji marketingowej, pozwalającej przekazać użytkownikowi strony internetowej odpowiednią informację w postaci prezentacji świadczonych usług oraz pozwoli dostosować naszą ofertę i stronę internetową do potrzeb użytkowników.
  Informacje pozyskiwane za pośrednictwem plików cookies i podobnych im technologii mogą być ujawniane w zależności od konkretnego pliku/technologii: dostawcom usług związanych z administracją naszej strony, dostawcom rozwiązań do analizy danych, dostawcom usług marketingowych w internecie, platformom mediów społecznościowych, dostawcom usług związanych z płatnościami. Pełna informacja zawarta jest w dokumencie Polityki Cookies.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty uczestniczące w realizacji szkoleń);
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
  • ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
  • ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych;
  • ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej);
  • w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w szkoleniu, konferencji, czy innych usługach świadczonych przez Administratora.
 10. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe min. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest Pani/Pana zgoda W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator zaprzestał przetwarzania danych osobowych.
 12. Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie dalej przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
 13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
 15. Osoba zgłaszająca Uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia.

POLITYKA WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES


Na stronie internetowej http://www.szkolenia.certes.pl stosujemy pliki cookies oraz inne podobne technologie, dzięki którym zbierane są i przetwarzane informacje dotyczące korzystania ze strony. Wszystkie zawarte poniżej mówią o plikach cookies oraz im podobnych technologiach, tzn.:

 • jakie pliki cookies i im podobne technologie są stosowane na stronie,
 • jakie informacje są zbierane,
 • w jaki sposób i do jakich celów informacje te są przetwarzane,
 • kto ma dostęp do tych informacji i komu są one przesyłane,
 • jak można zmienić zasady działania cookies i podobnych technologii na urządzeniu.

Pliki cookies oraz podobne technologie przeważnie nie służą do zbierania informacji o konkretnej, możliwej do zidentyfikowania osobie. W niektórych przypadkach pozyskiwane przez nie informacje mogą jednak stanowić dane osobowe.

CO TO SĄ COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

Pliki cookies (czyli tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które są umieszczane i przechowywane w urządzeniu, z którego użytkownik korzysta z naszej strony internetowej. Dzięki nim korzystanie ze strony jest łatwiejsze i bardziej przystępne. Poza plikami cookies na naszej stronie możemy stosować również inne technologie pozyskiwania informacji zawartych na urządzeniu, takie jak np. skrypty, piksele śledzące i wtyczki.

Pliki cookies ani im podobne technologie nie wpływają niekorzystnie na działanie urządzenia, na którym są umieszczane. Z powodu ich stosowania nie zachodzą żadne zmiany w konfiguracji urządzenia ani w oprogramowaniu, które jest na urządzeniu zainstalowane.

INFORMACJE PRZETWARZANE PRZEZ PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE

Pliki cookies zbierają informacje o urządzeniu oraz przeglądarce, za pośrednictwem których łączysz się z naszą stroną. Każdy plik zawiera swój unikalny numer, nazwę strony internetowej (domenę), z której pochodzi, a także czas, przez jaki domyślnie jest przechowywany na urządzeniu.

Informacje, jakie mogą zbierać i przetwarzać pliki cookies oraz inne technologie obejmują również:

 • informacje o urządzeniu: adres IP, system operacyjny, model/rodzaj urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki;
 • informacje o sposobie korzystania ze strony: czas korzystania, ostatnia wizyta, długość wizyty, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, adres odwiedzanej strony (URL), wypełnione formularze, ostatnio przeglądane podstrony, działania na stronie, w których brał udział użytkownik;
 • dane dotyczące lokalizacji: adres IP, dane o lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania – np. GPS, punkty dostępu Wi-Fi (po wyrażeniu zgody na lokalizację);
 • inne dane: źródło wejścia na stronę, linki, w które kliknął użytkownik, liczba kliknięć, jakie reklamy były prezentowane użytkownikowi.

STOSOWANE RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Stosujemy pliki cookies sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne są aktywne, czyli zbierają i przechowują informacje tylko przez okres, kiedy łączysz się z naszą stroną internetową. Z kolei pliki stałe są aktywne przez czas, który jest z góry określony dla danego pliku. Poszczególne pliki cookies stosowane na stronie mają różne funkcje.
Pod tym kątem dzielimy je na:

 • Niezbędne (techniczne) – umożliwiają działanie niezbędnych funkcji takich, jak logowanie, ustawianie preferencji prywatności lub zapewnienie bezpieczeństwa (prawidłowego uwierzytelnienia użytkownika). Bez nich nasza strona nie może poprawnie działać.
 • Funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie innych niż niezbędne informacji takich, jak dane do logowania, preferencje językowe czy region geograficzny. Dzięki nim korzystanie z naszej strony jest wygodniejsze dla użytkownika. Jeśli nie wyrazisz zgody na używanie tych plików cookie, niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo.
 • Analityczne – umożliwiają zbieranie informacji o tym, jak często strona internetowa jest odwiedzana i jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki nim możemy ulepszać zawartość i wydajność strony. Korzystamy z rozwiązań analitycznych partnerów zewnętrznych, którzy poprzez pliki cookies i podobne technologie analityczne uzyskują dostęp do ww. informacji i mogą je również wykorzystywać na swoje własne potrzeby. Wszystkie te informacje są ujmowane zbiorczo, przez co użytkownicy pozostają anonimowi.
 • Reklamowe/marketingowe – pozwalają na wyświetlanie reklam dopasowanych do użytkownika naszej strony oraz jego preferencji i zainteresowań oraz odwiedzanych stron internetowych. Pliki te mogą służyć do tworzenia profili reklamowych użytkowników i unikania prezentowania reklam losowych i rozmijających się z preferencjami użytkownika, a także prezentowania wiele razy tej samej reklamy. Pozwalają również mierzyć efektywność kampanii reklamowych. Na potrzeby działań marketingowych korzystamy z rozwiązań partnerów zewnętrznych, którzy poprzez pliki cookies i podobne technologie marketingowe uzyskują dostęp do ww. informacji i mogą je również wykorzystywać na swoje własne potrzeby.
 • Mediów społecznościowych – pozwalają udostępniać treści z naszej strony za pośrednictwem zewnętrznych mediów społecznościowych, a także powiązać konta w takich mediach z naszą stroną i jej funkcjonalnościami (np. z komentarzami); pliki te rejestrują działania użytkownika i pozyskane przez nie informacje mogą być użyte na potrzeby działań reklamowych w poszczególnych mediach społecznościowych.
 • Poszczególne cookies stosowane na tej stronie mogą być plikami własnymi (zamieszczamy i stosujemy je my jako właściciel strony) albo plikami zewnętrznymi (zamieszczają i wykorzystują je za pośrednictwem tej strony nasi partnerzy – są to tzw. third-party cookies). Pliki zewnętrze pozwalają na to, aby na naszej stronie funkcjonowały narzędzia i funkcje dostarczane nam przez zewnętrzne podmioty. Za pośrednictwem tych plików dostawcy zewnętrzni mogą pozyskiwać informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej, a także z innych stron internetowych, z którymi ci dostawcy współpracują.

Informacje pozyskiwane za pośrednictwem plików cookies i podobnych im technologii mogą być ujawniane w zależności od konkretnego pliku/technologii: dostawcom usług związanych z administracją naszej strony, dostawcom rozwiązań do analizy danych, dostawcom usług marketingowych w internecie, platformom mediów społecznościowych, dostawcom usług związanych z płatnościami.

Niektóre podstrony mogą zawierać tzw. „web beacons”, które pozwalają oceniać efektywność naszych reklam poprzez zbieranie informacji takich, jak np. adres IP urządzenia, na który załadowana została strona, na której „web beacon” został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies.

PODSTAWY STOSOWANIA PLIKI COOKIES; SPOSÓB ZARZĄDZANIA DZIAŁANIEM PLIKÓW COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII NA SWOICH URZĄDZENIACH

Podstawę dla stosowania plików cookies oraz podobnych im technologii stanowi prawnie uzasadniony interes właściciela strony (w przypadku cookies niezbędnych/technicznych) albo zgoda użytkownika (w przypadku pozostałych cookies i im podobnych technologii). Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw wobec stosowania plików cookies i podobnych technologii na jego urządzeniu. W tym celu użytkownik może całkowicie usunąć pliki cookies, które zostały dotychczas zapisane na jego urządzeniu za pośrednictwem naszej strony, a także może zmienić ustawienia dotyczące przechowania plików cookies za pomocą przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi (np. skorzystanie z podanych niżej funkcji „opt-out” u naszych partnerów).

Ustawienia przeglądarki w zakresie działania plików cookies i innych podobnych technologii mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby całkowicie zablokować działanie plików cookies albo informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Można również określić ustawienia w przeglądarce w taki sposób, aby akceptowała ona jedynie niektóre rodzaje plików cookies lub im podobnych technologii. Użytkownik może również ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby akceptowała albo blokowała pliki cookies pochodzące tylko z wybranych stron internetowych.

Niektóre pliki cookies są jednak niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej albo czynią korzystanie z niej bardziej wygodnym. Usunięcie lub wyłączenie niektórych plików cookies może zatem uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji na stronie albo istotnie obniżyć jakość korzystania z niej.

Z instrukcjami zmian ustawień popularnych przeglądarek można zapoznać się na stronach:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Adobe (pliki cookie flash): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

PLIKI COOKIES, NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE PARTNERÓW–DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Na naszej stronie korzystamy z usług i narzędzi zewnętrznych dostawców, które obejmują m.in. narzędzia służące do analityki i działań reklamowych (reklama oparta na zainteresowaniach, remarketingu, pomiarze wyników działań reklamowych), w tym również w mediach społecznościowych.

GOOGLE

Korzystamy z Google Analitycs, przy pomocy którego zbierane są anonimowe informacje o wizytach na naszej stronie, np. podstrony, które użytkownicy wyświetlili, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy podstronami. Dzięki tym informacjom tworzone są anonimowe statystyki dotyczące funkcjonowania naszej strony oraz możliwa jest analiza aktywności użytkowników na naszej stronie po to, aby jak najlepiej dostosować naszą ofertę i stronę do potrzeb użytkowników i odbiorców.

Google AdSense, Google AdWords, Google reCAPTCHA

Korzystamy z Google AdSense/ Google AdWords oraz reCAPTCHA, które są narzędziami wykorzystywanymi do celów reklamowych. Dzięki tym narzędziom polegającym na zainstalowaniu odpowiedniego kodu lub piksela na naszej stronie, zewnętrzni dostawcy mogą zbierać informacje o aktywności użytkowników na naszej stronie i następnie na tej podstawie prezentować im naszą reklamę w wyszukiwarce Google oraz na innych stronach internetowych, które należą do sieci reklamowej Google (tzw. remarketing). Narzędzia Google pozwalają także zebrać informacje na temat rezultatów działań reklamowych.

Szczegóły dotyczące usług oraz ochrony prywatności przez Google można znaleźć na https://policies.google.com/technologies/cookies?gl=PL&hl=pl

Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam Google w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info Użytkownicy mogą również zrezygnować ze stosowania na ich urządzeniu narzędzia Google za pomocą Opt – out https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

FACEBOOK

Korzystamy z narzędzi Facebooka (np. Piksel Facebooka), aby móc realizować działania marketingowe na Facebooku oraz mierzyć ich skuteczność. Informacje zebrane za pośrednictwem piksela służą np. do publikowania reklam wśród odpowiedniej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców naszych reklam, w tym tzw. look-alike, a także badania skutków naszych działań reklamowych zarówno na naszej stronie, jak i na Facebooku. Szczegóły dotyczące usług Facebooka oraz ochrony prywatności przez Facebooka można znaleźć na:
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience
Możesz zablokować działanie narzędzi Facebooka wchodząc na stronę Facebook Opt-out https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

INFORMACJE DODATKOWE

W związku ze stosowaniem plików cookies oraz innych technologii dostawców zewnętrznych, niektóre informacje pozyskiwane przez te pliki mogą zostać przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w artykułach na stronie są zgodne z opinią jego autorów. Opinie wyrażone przez społeczność na forach, w komentarzach, w artykułach osób przeglądających stronę lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią wyrażoną na stronie.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I INNYCH DOKUMENTÓW

Polityka Prywatności i Klauzula Informacyjna strony oraz inne dokumenty mogą ulec zmianie. Prawa osoby przeglądającej wynikające z niniejszej Polityki Prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail).