Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Prawo pracy
dla menedżerów

Cele szkolenia

Szkolenie otwarte „Prawo pracy dla menedżerów” służy przygotowaniu kadry kierowniczej do kompleksowego zarządzania operacyjnego, które będzie zgodne z przepisami prawa pracy. Uczestnicy nauczą się stosować prawo pracy poprzez praktyczne ćwiczenia. Przeanalizowane zostaną etapy od momentu poszukiwania pracownika do rozwiązania stosunku pracy. Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in.: prawne aspekty procesów rekrutacyjnych, typy nawiązywania stosunku pracy, zarządzanie osobami zatrudnionymi na podstawie różnych umów, formuł pracy zdalnej, urlopów, pracowniczych praw i obowiązków, kar, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy, dopuszczalności monitorowania pracowników.
Program szkoleniaPraktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: