Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Komunikacja
menedżerska

Cele szkolenia

Poznanie „kluczy komunikacyjnych” we wszystkich funkcjach menedżerskich pozwala znacznie usprawnić kompetencje osób zarządzających zespołami/projektami. Jak zrozumieć mechanizmy ludzkich zachowań? W jaki sposób można osiągnąć prawdziwe porozumienie? Odpowiedzenie sobie na te pytania wymaga poszerzenia świadomości.

Podczas szkolenia omawiane są również mechanizmy obronne w konfliktowych sytuacjach. Uczestnicy dowiedzą się jak poprawić dostęp do własnych wzorców zachowań, które warunkuje ich temperamentem. Istotnymi obszarami dla menedżerskiej komunikacji są również: rozumienie różnic indywidualnych w zakresie współpracy w zespołach, zbudowanie świadomości własnego wpływu na budowanie relacji oraz umiejętne udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej – opartej o dialog, a nie monolog.Program szkoleniaPraktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: