Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE


MS Excel
 

Cele szkolenia


Szkolenie rozwija umiejętności korzystania z MS Excel w celu zwiększenia efektywności realizowanych zadań. Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnicy wypełniają test online, który pozwoli ustalić poziom biegłości posługiwania się Excelem. Obsługa arkuszy kalkulacyjnych pod okiem doświadczonego trenera pomoże opanować stosowanie funkcji przydatnych w codziennej pracy. Uczestnicy dowiedzą się jak wprowadzać i modyfikować dane, wykonywać obliczenia i wizualizować wyniki w postaci wykresów.

Szkolenie otwarte "MS Excel" adresujemy do osób, którym znane są już podstawowe techniki pracy z programem. Uczestnicy poznają metody używania formuł z zagnieżdżaniem funkcji, działanie tabel przestawnych oraz narzędzie Power Query, służące do importowania i obróbki danych z różnych źródeł. Szkolenie pozwoli opanować podstaw tworzenia procedur i funkcji w języku VBA i automatyzację zadań oraz procesów biznesowych.
Program szkolenia


Praktyczne informacje
o szkoleniu


 • 2 dni szkoleniowe (2 x 7 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: