Szkolenia efektywność osobista

Komunikacja pisemna

Cele szkolenia

Pisanie uchodzi za sztukę, podobnie jak rysowanie czy malowanie. I o ile niebagatelną rolę pełni tutaj talent, to jednak poznanie podstawowych zasad pisania sprawić może, że ów talent się ujawni. Podobno talent niewykorzystywany zanika. Celem szkolenia „Komunikacja pisemna” jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zasadami efektywnego wypowiadania się na piśmie, rozwinięcie umiejętności zwięzłego formułowania myśli oraz poznanie narzędzi do budowania tekstu w taki sposób, aby ułatwić odbiorcy jego czytanie.


Korzyści dla uczestnika

 • Zapoznanie z najnowszymi zasadami efektywnego wypowiadania się na piśmie
 • Poznanie narzędzi do budowania tekstu pisanego tak, by ułatwić jego czytanie
 • Rozwinięcie umiejętności konkretnego i zwięzłego formułowania myśli na piśmie
 • Uświadomienie czynników wpływających na przyswajanie tekstu przez odbiorcę

Korzyści dla organizacji

 • Udrożnienie komunikacji pisemnej w organizacji
 • Wzrost poprawności językowej tworzonych dokumentów
 • Upraszczanie języka specjalistycznego w firmie
 • Poprawa wizerunku organizacji

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Szkolenie ma na celu nauczenie praktycznych umiejętności, dlatego główny nacisk położony jest na wykonywanie ćwiczeń. Wśród nich można wymienić takie, które realizowane są indywidualnie, w parach i w kilkuosobowym zespole – do każdej umiejętności dopasowywany jest odpowiedni tryb prowadzenia ćwiczenia, aby świeżo nabytą wiedzę stosować w najlepszych do danej sytuacji warunkach. Na potrzeby treningu przygotowany są dodatkowo quizy, scenariusze spotkań do odegrania, filmy, nagrania audio i rekwizyty, a także analiza case studies.

  Samodzielne szukanie rozwiązań, bezpośrednie wykorzystanie informacji szkoleniowych i otwarta dyskusja dają pewność, że każdy Uczestnik zakończy trening nie tylko z teoretyczną wiedzą, ale i swobodą w jej praktycznym stosowaniu.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia